Onderzoek in Labs en werkplaatsen

Het doel van praktijkgericht onderzoek is kennisopbouw voor en met de praktijk.

GGM K33 D6 overlegruimte werkgroep studenten

Onderzoek vanuit de HAN ondersteunt het werken aan complexe vraagstukken in de Labs en Werkplaatsen. Vraagstukken die vaak voortkomen uit een wens tot verandering. De onderzoekers en lectoren verhelderen die vragen, vanuit een brede expertise. Vervolgens gaan inhoudelijk experts aan de slag om tot wetenschappelijk onderbouwde antwoorden te komen.

Specifieke expertise is er bijvoorbeeld op het thema: verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Of: de inzet van technologie voor het verbeteren van zorg en welzijn. Ook thuisrevalidatie en het versterken van sociale kwaliteit zijn sterke kennisgebieden.