Nieuw West (Nijmegen)

In Nijmegen Nieuw-West werken verschillende organisaties en initiatiefnemers samen om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De wijken die tot Nijmegen Nieuw-West behoren zijn Neerbosch-Oost, Hees en Heseveld, een deel van Nijmegen dat gekenmerkt wordt door diversiteit.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

In de samenwerking met bewoners, studenten en professionals wordt gestreefd naar het samenbrengen van belangen om zo gezamenlijk de wijk leefbaarder te maken.

Gezien het startende karakter van deze leerwerkplaats, zal de aanpak een verkennend karakter hebben, waarbij wijkorganisaties en initiatieven gezamenlijk ontdekt zullen worden.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Projecten worden in samenspraak tussen werkveld en de wijkdocenten opgehaald. Het is aan studenten om binnen die gestelde kaders invulling te geven en initiatief te nemen in de vormgeving van het project. Studenten staan hiermee centraal bij het opzetten en uitvoeren van de projecten. De projectgroepen zullen bestaan uit studenten van verschillende opleidingen. Hierbij wordt voorkeur gegeven aan het samenstellen van diverse groepen op basis van opleiding.

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

Opdrachten zullen aan het begin gericht zijn op het ontdekken van de wijk en haar bewoners en onderlinge samenwerkingsmogelijkheden tussen opleidingen en beroepsgroepen en het in kaart brengen van alle maatschappelijke organisaties.

Het streven is dat projecten een vervolg krijgen, waardoor een volgende groep het project verder kan uitwerken. Op deze manier kunnen projecten en samenwerkingsverbanden in de wijk een duurzaam karakter krijgen.

Thema's

Alle projecten hebben een sociaal maatschappelijke achtergrond. De thema’s zijn breed en worden per project gespecificeerd, op basis van praktische vraagstukken.

De thema's zijn:

 • Evidence
 • Dementie
 • Gezondheid
 • Ontmoeting 
 • Bewegen
 • Technologie & Innovatie
 • Diversiteit

Samenwerkingspartners

 • Waalboog
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Gemeente Nijmegen (o.a. Sportondersteuning, Wijkmanagers en Stip)
 • Bindkracht 10
 • ROC Nijmegen
 • Bewoners(initiatieven)
 • GGD
 • City Deal Kennis Maken

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Remco Looijestijn | E remco.looijestijn@han.nl
Aanwezig op dinsdag

Annemie van de Wouw | E annemie.vandewouw@han.nl
Aanwezig op dinsdag

Locatie 
Sportaccommodatie SportQube
2e verdieping, leslokaal 1.
Rosa de Limastraat 23
6543 JG Nijmegen

Daarnaast maken we gebruik van een ruimte bij:
Waalboog Honinghoeve, Skillslab
Albanystraat 7
6544 RA Nijmegen

Bij lab/werkplaats Nieuw-West werken we samen met de opleiding Sportkunde, contactpersoon hiervoor is Iris Willemsen: iris.willemsen@han.nl