HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Health

Symposium Health: "Samen kunnen we het verschil maken"

Met boeiende inleidingen, workshops, verhalen van ervaringsdeskundigen en een frisse omgevingswandeling inspireerde het eerste symposium Health donderdag 20 juni HAN’ers om vanaf vandaag samen het verschil te maken bij het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Niemand twijfelde aan de noodzaak.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
21 juni 2019
null
Health

Meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid helpt mensen vooruit

Zorg- en welzijnsprofessionals bedenken van alles vóór kwetsbare mensen, maar betrekken hen daar maar mondjesmaat bij. Meer samenwerking met ervaringsdeskundigen biedt (aankomend) professionals een bredere blik op mensen die sociaal-economisch op achterstand staan, bijvoorbeeld door armoede, autisme of een verstandelijke beperking. Dat brengt oplossingen dichterbij.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
17 juni 2019
null
Health

Dementiezorg toegankelijker maken voor niet-westerse culturen

De Nederlander is recht voor zijn raap, praat niet om de hete brij heen en heeft doorgaans weinig last van schaamte. Dat mag dan voor velen van ons gelden, maar ‘de Nederlander’ bestaat niet. Mensen met een migratieachtergrond steken - gemiddeld genomen - anders in elkaar. En dat is slechts één van de redenen waarom ze moeilijker toegang vinden tot de zorg.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
11 juni 2019
null
Health

Maak e-health begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen

Het lijkt zo makkelijk, gezondheid(szorg) ondersteunen of verbeteren via de digitale snelweg. Maar de praktijk van e-health is helaas anders: te vaak kiest de zorg voor een ‘presenteerblaadje’ dat niet past bij laaggeletterden, hoogbejaarden of bijvoorbeeld blinden en slechtzienden. Dat leidt tot onnodige gezondheidsverschillen.

HAN Redactie
03 juni 2019
Ouderenzorg
Health

Behoud ook de kwetsbare zorgprofessionals voor de zorg

De arbeidsmarktkrapte in zorg en welzijn is nog lang niet verholpen. Niet alleen omdat de instroom tekortschiet, ook omdat de uitstroom te hoog is. Vooral 50+’ers en mensen die laag opgeleid zijn of naast hun werk ook mantelzorgtaken hebben, hangen hun baan als zorgverlener nogal eens aan de wilgen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
27 mei 2019
null
Health

Zwaartepunt Health ‘verrast’ op Health Valley Event

Op Health Valley Event, het jaarlijks zorginnovatie congres, bracht de HAN dit jaar de focus van het zwaartepunt Health voor het voetlicht: ‘het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen’. Voor de bezoekers van het event een ‘verrassende inbreng’ waar ze niet omheen konden, alleen al vanwege de prominente stand bij de ingang. De meest gehoorde reactie: ‘wat goed dat de HAN hier aandacht voor vraagt’. Het triggerde ook de vraag: ‘en hoe dan?’.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
15 maart 2019
null
Health

Veranderende kijk op gezondheid en gedrag maakt mini-symposium Movement & Health boeiend

Wetenschap, onderwijs en de praktijk gezien vanuit gezondheid tot techniek, geneeskunde tot social work en farmacologie tot sport. Met de vraag welke uitdagingen we gaan krijgen, wat we kunnen doen en hoe we kunnen gaan samenwerken? Het leverde op vrijdag 8 februari een inspirerende combinatie op van korte presentaties met wandelende groepsdiscussie. Waarop lag de focus?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
22 februari 2019
Er is geen omschrijving beschikbaar
Health

HAN hbo postdocpositie voor Rianne van Boekel en Ton Satink

Regieorgaan SIA financiert hbo-postdocprogramma's van 2 jaar voor gepromoveerde docent-onderzoekers in het hbo. De postdocs werken voor 50% in het hbo-onderwijs en doen daarnaast voor 50% onderzoek. De HAN heeft vanuit de regeling 2018 - 2019 onlangs honorering ontvangen voor 4 postdocposities, waaronder die van docent-onderzoekers Rianne van Boekel met de aanvraag 'Pijn op één lijn' en Ton Satink met de aanvraag 'Zelfregie in dagelijkse activiteiten'.

HAN Redactie
15 februari 2019
studenten praten met docent met ziekenhuisbed
Health

Toekenning financiering 6 HAN-projecten zwaartepunt Health

Iedereen heeft recht op goede gezondheid en toegankelijke gezondheidszorg. Ook in Nederland bestaan grote verschillen in levensverwachting en ervaren gezondheid die samenhangen met sociaal-economische omstandigheden. Het verkleinen van deze gezondheidsverschillen; dat is de focus van Health. Voor 2019 is aan 6 HAN-projecten financiering toegekend vanuit dit zwaartepunt.

HAN Redactie
05 december 2018
null
Health

Terugblik dialoogsessies Health

Programmamanagers Health organiseerden 7 interne en 2 externe dialoogsessies om Health te verkennen. 'Dat gaan wij niet zelf achter de tekentafel bedenken'. Lisbeth en Miranda blikken samen terug op deze sessies in de eerste HAN podcast! Beluister dit gesprek (20 min.) om inzicht te krijgen in deze brede verkenning.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
09 juli 2018
null