HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Ass. Lectoraat Financial Ethics

Transformatie als publiek vraagstuk

De uitkomsten en inzichten van de webinars 'De publieke sfeer' zijn gepubliceerd in het New Financial Magazine. Ze maken deel uit van het essay ‘Transformatie als publiek vraagstuk’. Associate lector Henriëtta Joosten gaat hierin dieper in op het belang van het publieke gesprek voor een nieuwe, menselijke en dienstbare economie.

HAN Redactie
02 juli 2021
Henrietta Joosten ass lector
Ass. Lectoraat Financial Ethics

Frictie: Ethiek in tijden van dataïsme

Zin om eens op een andere manier naar onze digitale werkelijkheid te kijken? Zin om intellectueel te worden uitgedaagd? Op zoek naar ruimte voor vrijheid en ethiek in een wereld waarin we met data de wereld willen beheersen, berekenen en voorspellen?

HAN Redactie
13 april 2021
282299 Afbeelding van het boek dat associate lector Henriëtta Joosten gaat lezen met een op te richten leesclub met in- en externe deelnemers.
Ass. Lectoraat Financial Ethics

Hoe start je het publieke gesprek over maatschappelijke thema's?

“De wereld verbreden door niet alleen te kijken naar bijvoorbeeld een partner als een woningcoöperatie maar ook de bewoners”, “Hoe voorkomen we dat groepen uitgesloten worden van het publieke gesprek?” en “Generatieverschil staat de werkwijze niet in de weg!” Drie opmerkingen die een mooi inkijkje geven in de webinars ‘De publieke sfeer’ van december vorig jaar.

HAN Redactie
21 januari 2021
282297 Plaatje bij artikel over het webinar over het publieke gesprek t.b.v. associate lectoraat Financial Ethics en Henriëtta Joosten
Ass. Lectoraat Financial Ethics

Webinar De publieke sfeer

Hoe kunnen bedrijven en organisaties het publieke gesprek over maatschappelijke thema’s in gang zetten, daar zelf een rol in spelen?

HAN Redactie
01 november 2020
twee docenten tijdens cms cursus
Ass. Lectoraat Financial Ethics

Graag ga ik het gesprek aan!

Henriëtta Joosten vertelt over haar start als associate lector Financial Ethics bij de HAN.

HAN Redactie
01 oktober 2020
Henrietta Joosten ass lector