APA In de tekst: Parafraseren

Fotoshoot maakdagen beeldende vorming 2022. Docent met studente tijdens les beeldende vorming. Helpt met kleien.

Parafraseren

Een parafrase is het in eigen woorden weergeven van andermans werk en wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes met de achternaam van de auteur(s), het jaartal, en het paginanummer. De auteur kan ook in de lopende tekst genoemd worden.

Het noemen van het paginanummer is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen als er naar een specifieke passage verwezen wordt.

Bij internetbronnen worden geen paginanummer(s) genoemd, met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een rapport dat als pdf-bestand online is gezet. Bij achternamen worden tussenvoegsels als 'van de', 'de', etc. in de verwijzing in de tekst genoemd, het eerste woord met een hoofdletter. Zie ook: Tussenvoegsels.
Achter 'p.' komt altijd een spatie.

Twee studenten kijken naar een historisch boek en de docent kijkt observerend mee.


Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 1 of 2 auteurs
Bij twee of meer auteurs/redacteurs staat voor de laatste naam het &-teken.

 • Voor het onderzoek wordt aangeraden eerst het probleem of de situatie te analyseren (Migchelbrink, 2006, p. 68).
 • Het wordt aangeraden om voor het onderzoek eerst het probleem te analyseren (Migchelbrink, 2006) en daarna ...
 • Er worden verschillende methoden voor het verzamelen van data beschreven (Van der Donk & Van Lanen, 2019, p. 175), waarvan ...
 • Een dataverzameling maken kan op verschillende manieren (Van der Donk & Van Lanen, 2019).

Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 3 of meer auteurs
Bij drie of meer auteurs/redacteurs wordt alleen de eerste naam vermeld, gevolgd door 'et al.' (afkorting van het Latijnse et alii = en anderen).

 • Mensen zijn zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie (Baarda et al., 2015, p. 15) en ...
 • Vergeleken met een vragenlijst over gedrag is het observeren van gedrag onpraktisch (Baarda et al., 2015) en ...

Zie ook Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs? 
 

Parafrase met de auteur(s) in de tekst
In een lopende zin wordt bij twee of meer auteurs niet het &-teken maar het woord 'en' gebruikt. Laat bij drie of meer auteurs de komma achter de voorlaatste naam weg.

 • Migchelbrink (2006) raadt aan eerst het probleem of de situatie te analyseren.
 • Volgens Van der Donk en Van Lanen (2019) is het doel van een praktijkonderzoek de verbetering van de eigen beroepspraktijk.
 • Volgens Baarda et al. (2019) zijn mensen zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie.
    

Parafrase van een internetbron 

 • Bij vermoeden van identiteitsfraude is het belangrijk direct maatregelen te nemen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen (Kulche, 2023) en dat ...
 • Het Nederlands Huisartsen Genootschap (z.d.) geeft enkele suggesties hoe kinderen met autisme kunnen leren om makkelijker contact te maken. 


Parafrase van meerdere publicaties
Om een stelling te onderbouwen kan naar meerdere publicaties tegelijk worden verwezen, alfabetisch gerangschikt en gescheiden door een punt-komma (;):

 • ... verschillende publicaties (Baarda et al., 2015; Migchelbrink, 2006; Van der Donk & Van Lanen, 2019) laten zien...

 
Tip:
Omdat bij een parafrase niet altijd duidelijk is waar deze begint, kan het handig zijn om de bronvermelding aan het begin van de tekst te vermelden: 

 • Migchelbrink (2006, p. 68) raadt aan om voor het onderzoek het probleem of de situatie te analyseren.
 • In Praktijkgericht onderzoek voor zorg en welzijn (Migchelbrink, 2006) wordt voor het onderzoek aangeraden om eerst het probleem te analyseren en daarna...


Voor de volledigheid worden van bovenstaande voorbeelden ook de vermeldingen in de bronnenlijst genoemd. Zie voor uitleg en meer voorbeelden APA: Bronnenlijst.

Bronnenlijst

Baarda, B., Kalmijn, M., & De Goede, M. (2015). Basisboek enquêteren: Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes (4e druk). Noordhoff Uitgevers.

Kulche, P. (2023, 23 juni). Wat moet je doen bij identiteitsfraude? Consumentenbond. Geraadpleegd op 16 augustus 2023, van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/identiteitsfraude

Migchelbrink, F. (2006). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (11e compleet herziene druk). Uitgeverij SWP.

Nederlands Huisartsen Genootschap. (z.d.). Autisme: ASS Asperger PDD-NOS. Thuisarts.nl. Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.thuisarts.nl/autisme

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
 

Kennisclip citeren en parafraseren

Meer lezen over APA: In de tekst

APA in de tekst Algemeen

Hoe verwijs je in de tekst volgens de APA richtlijnen?

po kinderen schrijven een brief

Citeren

Hoe plaats je een citaat in de tekst?

CE-Innovation_workspace_2021_MHF5896, presentatie, klaslokaal, schoolbord

Direct Contact

Vragen over APA? Stel ze aan ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.