APA In de tekst: Algemeen

po kinderen schrijven een brief

Algemeen

Als hulpmiddel bij correct citeren en parafraseren in een tekst heeft de American Psychological Association regels gepubliceerd over de wijze waarop literatuurverwijzingen vermeld moeten worden. Deze APA-richtlijnen worden inmiddels door veel universiteiten, hogescholen en andere instellingen gehanteerd, waaronder diverse opleidingen op de HAN University of Applied Sciences. 

Op deze pagina worden de belangrijkste richtlijnen voor citeren en parafraseren beschreven, zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, hoofdstuk 1: Verwijzingen in de tekst.

Als in de tekst van een werkstuk een bron letterlijk geciteerd wordt (of beschreven) kan ook op die plaats de bron vermeld worden. Die bron staat al uitgebreid beschreven in de bronnenlijst, daarom kan hier volstaan worden met een verwijzing tussen haakjes, direct achter het citaat of de parafrase.

studiecluster, cluster recht, opgeslagen boeken, 2021

Dit overnemen van delen van andermans werk kan op twee manieren:

  • Door te citeren (een stukje van de tekst letterlijk overnemen) 
  • Door te parafraseren (in eigen woorden weergeven)

Standaard worden achternaam auteur, jaartal en paginanummer genoemd. Als er geen auteur is wordt de organisatie genoemd, als er geen organisatie is wordt de titel genoemd. De verwijzing valt binnen de zin, de punt die het einde van de zin markeert komt op het einde.

Zie ook The APA-Team: Plaats bronverwijzing in tekst / Plaats bronverwijzing in tekst [2]
Zie ook The APA-Team: Herhalen dezelfde bronverwijzing
Zie ook The APA-Team: Cursief: Wanneer wel, wanneer niet?
Zie ook The APA-Team: Lettertype
Zie ook The APA-Team: Afkortingen
Zie ook The APA-Team: Getallen, cijfers en nummers
Zie ook APAstaartje: Wanneer citeren, wanneer parafraseren en hoe vaak?

Voor citeren en parafraseren uit eigen onderzoek (interviews, enquêtes, etc.), zie APA: Eigen onderzoek.

Voor citeren (overnemen) van afbeeldingen, zie The APA-Team: Het grote tabellen blogbericht en The APA-Team: Het grote figuren blogbericht.
 

Kennisclip Introductie APA

Meer lezen over APA: In de tekst

Citeren

Hoe plaats je een citaat in de tekst?

CE-Innovation_workspace_2021_MHF5896, presentatie, klaslokaal, schoolbord

Parafraseren

Hoe plaats je een parafrase in de tekst?

Fotoshoot maakdagen beeldende vorming 2022. Docent met studente tijdens les beeldende vorming. Helpt met kleien.

Direct Contact

Vragen over APA? Stel ze aan ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.