APA Bronnenlijst: Informele publicatie

34633 Detailfoto student bladert door papieren

Informele publicatie: rapport, brochure, handleiding, etc.

Onder informele publicaties, ook grijze literatuur genoemd, vallen brochures, rapporten, handleidingen, etc. Informele publicaties kunnen op papier en online worden geraadpleegd, onderstaande richtlijnen zijn voor beide verschijningsvormen van toepassing.

  • Tussen de ronde haken kunnen ter identificatie aanvullende gegevens zoals editie, deel-, uitgaven- of volumenummer worden opgenomen.
  • Indien nodig kan tussen vierkante haken een omschrijving ter identificatie worden gegeven voor minder gangbare informele publicaties, zoals brochures, beleidsnota’s, persberichten, etc.
  • Kijk bij twijfel over de bron over hoe deze in de publicatie genoemd wordt (rapport, brochure, infographic, etc.) en neem deze omschrijving over.
  • Als de omschrijving van de bron ook in de titel staat komt de omschrijving tussen haakjes te vervallen.
  • Als de organisatie gelijk is aan de uitgever, komt de naam van de uitgever te vervallen.
53232 Achterkant meisje leest brochure

Papier of Online

Papier Online

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie (Omschrijving en/of nummer). Uitgever.

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie (Omschrijving en/of nummer). Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van https://xxxx

 

Voorbeelden Papier

Voorbeelden Online

Meer lezen over APA: overige bronnen?

Afstudeeropdracht, stageverslag, proefschrift, etc.

4ebf91aa-0cfa-11ee-b595-02565807075b Industrieel product Ontwerpen werkplaats uitleg van een docent aan studenten engineering IPO

Computerprogramma, app, webapplicatie

372453 Samenwerken is van cruciaal belang bij een innovatie ecosysteem. HAN focus Smart Region draagt daaraan bij.

Dataset

148143 LM Lectoraat Logistiek Data science

Spel

fc442e0e-0ce5-11ee-920c-02565807075b Drie studenten Leraar Frans spelen aan de tafel een bordspel bestaande uit allerlei kleuren. Eén meisje houdt de scores bij.

Interview

31619 Studente in gesprek met haar docent.

Overige voorbeelden

34626 Studenten praten in gang bij Engineering

Direct Contact

Vragen over APA? Stel ze aan ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 05 00
WhatsApp: 024 - 353 05 00