APA: Amerika vs. Nederland

141495 Studenten draaien aan wereldbol

Voor de uitleg op deze website zijn de Amerikaanse APA-richtlijnen als uitgangspunt genomen. Op enkele punten wordt hiervan afgeweken als de richtlijn in het Engelse taalgebied vanzelfsprekend is en in het Nederlands niet.

Tussenvoegsels achternamen

De Engelse taal kent geen met kleine letters geschreven tussenvoegsels. In het Nederlands komen deze veel voor, denk aan namen als 'Jan de Vries', 'Cyrilla van der Donk', 'Bas van Lanen', etc.
In het Engels (en ook in het Vlaams) worden deze voorvoegsels met een hoofdletter geschreven zodat er een achternaam ontstaat met meerdere woorden: 'De Vries', 'Van der Poel' en in de bronnenlijst achtereenvolgens gealfabetiseerd bij de D en de V.

De Amerikaanse APA-richtlijn geeft aan dat Nederlandse namen met een tussenvoegsel in de tekst met een kleine letter wordt geschreven:

 • (van der Donk & van Lanen, 2019)
 • (de Vries, 2017)

Als de naam in de lopende tekst genoemd wordt zou dat ook moeten:

 • Volgens van der Donk en van Lanen (2019) …
 • Volgens de Vries (2017) …

Deze richtlijn gaat echter tegen de Nederlandse spellingsregel (zie Onze Taal) in die aangeeft dat het tussenvoegsel met een hoofdletter dient te worden geschreven:

 • Volgens Van der Donk en Van Lanen (2019) …
 • Volgens De Vries (2017) …

Nog onduidelijker wordt het wanneer de zin begint met de naam, dan geeft de Amerikaanse richtlijn aan dat er een hoofdletter gebruikt moet worden:

 • Van der Donk en van Lanen (2019) zeggen ...
 • De Vries (2017) zegt …

In de bronnenlijst wordt echter weer een kleine letter gebruikt:

 • van der Donk, C., & van Lanen, B. (2019). ...
 • de Vries, J. (2017). …

De publicaties staan in de bronnenlijst bij de D (van Donk) en V (van Vries).

Bovenstaande vermeldingen komen in het Engels sporadisch voor, in het Nederlands juist vaak en kunnen voor verwarring zorgen. Hoewel dit in het Nederlands niet in alle gevallen voor de hand ligt, is ervoor gekozen om tussenvoegsels met hoofdletters te schrijven en daar in alle gevallen (Nederlands, Engels, Vlaams) ook op te alfabetiseren, in de tekst:

 • (Van der Donk & Van Lanen, 2019)
 • (De Vries, 2017)

En in de bronnenlijst:

 • De Vries, J. (2017). …
 • Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). …

De Vries staat bij de letter D en Van der Donk bij de letter V. Op deze manier kan er nooit een misverstand zijn bij het terugvinden van de publicatie in de bronnenlijst en wordt de Nederlandse spelling niet genegeerd.

Zie ook The APA-Team: Achternamen.

Editie en druk

De Publication manual geeft op pagina 306, § 9.50, drie voorbeelden van woorden die worden afgekort als naar de druk/editie van een publicatie wordt verwezen: ed. (voor edition, let op: Ed. is editor), Rev. ed. (voor Revised edition) en 2nd ed. (voor second edition).

Voor de Nederlandse vertaling is gekozen om druk en editie voluit te schrijven omdat er tal van varianten zijn: gewijzigde druk, licht gewijzigde druk, licht gecorrigeerde druk, licht aangevulde druk, ongewijzigde druk, herziene druk, opnieuw herziene druk, volledig herziene druk, nieuwe volledig herziene druk, geheel herziene druk, compleet herziene druk, vermeerderde druk, aangevulde druk, etc.

Het advies is om letterlijk over te nemen wat in de publicatie staat. Een getal wordt altijd als cijfer genoteerd: Tweede druk wordt 2e druk of 2de druk.

Datum van raadplegen

Volgens de Amerikaanse richtlijnen moet in een bronnenlijst bij een internetbron ook de URL genoemd worden en als het waarschijnlijk is dat de webpagina gewijzigd zal worden ook de raadpleegdatum.

Omdat het correct vermelden van een webpagina in een bronnenlijst al moeilijk genoeg is zonder te bepalen of het aannemelijk is of de site wel of niet veranderd zou kunnen worden, wordt aanbevolen de datum van raadplegen altijd te noemen.

Uitzondering zijn webpagina’s met een DOI-link (https://doi.org/xxxx), deze wordt altijd zonder raadpleegdatum genoemd. Zie voor uitleg Moet je een webadres helemaal noemen, ook als deze heel lang is?

Vertalingen Retrieved en Adapted

Bij webpagina's worden behalve de gegevens van de website ook de datum van raadplegen genoemd door de toevoeging 'Retrieved on [datum], from [URL]'.

Voor de Nederlandse vertaling is gekozen voor 'Geraadpleegd op [datum], van [URL]'. Zie ook Webpagina.


Wanneer een bestaande tabel of figuur wordt overgenomen in de eigen tekst, wordt volgens de Amerikaanse richtlijn onder de afbeelding 'From' genoteerd, of 'Adapted from' als de afbeelding is gewijzigd.

Voor de Nederlandse vertaling is gekozen voor 'Overgenomen uit' en 'Aangepast overgenomen uit'. Zie ook Afbeeldingen.
 

 
Laatste aanvulling: 20 september 2021

Direct Contact

Vragen over APA? Stel ze aan ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 05 00
WhatsApp: 024 - 353 05 00