Innovatie ecosysteem REMI geeft richting aan innovatie in de regio

372455 Samenwerken is belangrijk in een innovatie ecosysteem.
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Stel, je wilt in een bepaalde regio innovatie stimuleren. Dan moet je precies weten waar bedrijven behoefte aan hebben en je moet weten welke diensten en faciliteiten, ofwel ‘programma’s’ er voor hen voorhanden zijn. Dat geheel noem je een regionaal ecosysteem.

Om grip te krijgen op dat ecosysteem en gericht sturing te geven aan die innovatie, ontwikkelde de HAN samen met Humanex het Regionale Ecosysteem Management Instrument, oftewel REMI. Maarten van Gils en René Buiting leggen uit hoe dit in de Achterhoek praktisch vorm gaat krijgen.

Maarten van Gils is programmamanager Smart Region bij de HAN.

René Buiting is programmaregisseur Smart Werken & Innovatie bij 8RHK Ambassadeurs.

Wat speelt er in de Achterhoek?

René: “Mensen hebben de neiging om na hun studie de regio te verlaten. Zelf ben ik na mijn studie weer teruggekomen, maar de meesten doen dat niet. Juist door innovatiever te zijn, zouden we meer mensen aan de regio kunnen binden om de economie sterk te houden. Met de 8RHK Ambassadeurs, waarin ondernemers, maatschappelijke organisaties en 7 Achterhoekse gemeenten samenwerken, bouwen we daarvoor een stevig netwerk, wat bedrijven en organisaties vooruit helpt.”

Wat kunnen jullie als regio voor een ondernemer betekenen?

René: “Onze regio onderscheidt zich met een breed mkb. Om als mkb’er een innovatieslag te kunnen slaan, wordt vaak samenwerking gezocht. Daarvoor zijn de juiste partners van belang. Binnen ons Achterhoekse ecosysteem worden bedrijven aan onderzoekers of aan bestaande initiatieven gekoppeld, maar vooral ook aan elkaar.

De regio is simpelweg te klein om met elkaar te concurreren op het gebied van innovatie. Doordat bedrijven elkaar juist aanvullen, zijn ze in staat nieuwe technologie te benutten. We zijn daarom continu bezig met het aanscherpen van ons ecosysteem. We zijn tot dusver gekomen tot 3 sectoren: agrarisch, technologisch en de maakindustrie. Dit zijn de meest vooraanstaande sectoren in onze regio.”

“Om als mkb’er een innovatieslag te kunnen slaan, wordt vaak samenwerking gezocht. Daarvoor zijn de juiste partners van belang.”

Hoe kan REMI de regio helpen?

Maarten: “REMI is een management-instrument, een tool, waarmee je het allemaal in kaart brengt: enerzijds de bedrijven met hun vragen en behoeftes, anderzijds de initiatieven, programma’s en soms eenvoudigweg plekken waar zij terechtkunnen. Pas als je overzicht hebt, kun je de juiste verbindingen leggen en sturing geven.”

“Pas als je overzicht hebt, kun je de juiste verbindingen leggen en sturing geven.”

Waarom is dat overzicht juist in de Achterhoek zo belangrijk?

René: “REMI helpt je om niet vanuit de onderbuik keuzes te maken, maar vanuit feiten. Want die onderbuik zegt waarschijnlijk dat je alles uit de kast moet halen om de jeugd hier te houden. Dus om veel te investeren in startersondersteuning. Het gevaar is dat je dan volledig focust op starters, maar te weinig doet voor de fase daarna. We hebben het totale overzicht nodig. Het is belangrijk om te weten welke programma’s echt nodig zijn en hoe we optimaal spreiden.”

Hoe werkt REMI dan precies?

Maarten: “REMI laat precies zien hoe het regionale ecosysteem eruitziet: hoe de ondersteuningsprogramma’s aansluiten op de behoefte in de markt. Een start-up zoekt naar een fysieke locatie: die help je met een incubator. Een mkb-bedrijf dat wil vernieuwen? Kan zich het best aansluiten bij een fieldlab. En REMI laat zien waar de hiaten zitten. Bijvoorbeeld dat er in de regio nog geen plekken zijn waar scale-ups hun productie kunnen opschalen. Dan weet je dat je daar energie in moet steken. Zo creëer je met REMI de ideale mix van programma’s voor een bepaalde regio.”

365709 Innovatief ecosysteem Smart Region

In welke fase zitten we nu? Is REMI al in de lucht?

Maarten: “Er lopen 2 pilots. Naast de pilot in de Achterhoek, loopt er een in Arnhem rondom de Wijkgerichte Energietransitie. Het is mooi om te zien dat de directeur van Connectr, Jeroen Herremans, aangeeft dat hij dankzij de pilot REMI de laatste stap heeft gezet om het ecosysteem eigen te maken. Dus bij nieuwe vraagstukken is hij dankzij de pilot in staat zelf de puzzel te leggen. Hij weet welke vragen hij zichzelf moet stellen om de juiste keuzes te maken bij de ontwikkeling van een programma.”

Bekijk de animatie

Regionale Ecosysteem Managementinstrument

Bekijk de overige kennisinstrumenten

De HAN heeft een methodiek ontwikkeld om een innovatie ecosysteem te visualiseren.Wil je meer weten over innovatie ecosystemen en wat de HAN voor kennisinstrumenten naast REMI aanbiedt, neem een kijkje op han.nl/innovatie-ecosysteem

Waar vind ik meer informatie over Smart Region?

Voor meer voorbeelden hoe de HAN digitale technologie toepasbaar maakt voor het mkb, kijk op www.han.nl/smartregion of meld je aan voor de nieuwsbrief van Smart Region.