29 maart 2018 Practicumsets moeten slagingskans elektrotechniekstudenten vergroten

Afbeelding-SEECE-2021

Het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE) schafte onlangs practicumsets van het bedrijf Lucas Nülle aan. De sets worden gebruikt voor onderwijs aan scholieren om ze beter voor te bereiden op de hbo-opleiding Elektrotechniek.

Afgelopen zomer nam een aantal jongeren deel aan de eerste editie van de Zomercursus Elektrotechniek voor Havisten op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze gingen vier dagen aan de slag met een aantal basiselementen van de elektrotechniek: ze leerden over weerstanden, schakelingen, magnetische velden en nog veel meer.

PRAKTISCHE VOORBEREIDING

Het was de eerste dat de HAN hardware van Lucas Nülle inzette voor les aan scholieren. De havisten maakten gebruik van practicumsets, waarmee ze elektrotechnische proeven deden. Aan die sets zijn digitale lespakketten gekoppeld, waardoor een mix tussen praktijk en theorie ontstaat. ‘Dit is veel gemakkelijker leren dan wanneer scholieren een boek voor hun neus krijgen’, aldus cursusbegeleider Jelle Ellemans.

SEECE ziet grote waarde in deze practicumsets en schafte er 10 aan. Praktijkonderwijs voor middelbare scholieren zorgt dat ze beter voorbereid zijn op een technische hbo-opleiding, of het zorgt dat scholieren tóch niet voor een opleiding Elektrotechniek kiezen, omdat die niet bij hen past. In beide scenario’s wordt de slagingskans van hbo-elektrotechniekstudenten groter.

EXTRA TOEPASSINGEN

Er wordt momenteel gezocht naar extra toepassingen voor de practicumsets van Lucas Nülle. Deelnemers aan het Operational Network Traineeship, een deeltijdtraject voor praktische havisten, kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de apparatuur. Al dan niet tijdens de bestaande zomercursus Elektrotechniek.

Jos Luijten, natuurkundedocent op het Montessori College en SEECE-medewerker, zoekt mogelijkheden voor middelbare scholen in de regio. Hij kijkt of de sets ingezet kunnen worden om scholieren voor te bereiden op hun centraal eindexamen, op het gebied van elektriciteit. ‘Die sets sluiten geniaal aan. Er zijn verschillende bordjes, met verschillende onderwerpen. Een drietal van die bordjes sluit bijna voor honderd procent aan op examenonderwerpen’, zegt Luijten.

EXAMENVOORBEREIDING

Wanneer leerlingen precies aan de slag kunnen met de sets, is nog niet duidelijk. ‘We kijken of we dit kunnen aanbieden in een pakket met een aantal masterclasses. Voordat het zover is, moeten we kijken welke scholen bereid zijn om leerlingen te sturen en op welke termijn’, zegt Luijten. Als het aan hem ligt, vindt dit schooljaar nog een pilot plaats.

De planning voor het gebruik van de practicumsets is dus nog in ontwikkeling. De Zomercursus Elektrotechniek voor Havisten wordt in ieder geval herhaald. De deelnemers aan de eerste editie van de zomercursus waren tevreden. ‘We hebben naderhand een evaluatie gedaan en daar kwamen positieve reacties naar voren. Deelnemers hadden het idee dat de cursus meerwaarde had voor hun opleiding’, zegt cursusbegeleider Jelle Ellemans.