Moral Scan Het morele kompas voor je organisatie

zakelijk

In elke organisatie worden dagelijks talloze beslissingen genomen. Maar een beslissing die vandaag juist lijkt, hoeft dat morgen niet meer te zijn.

Hoe ‘zuiver’ zijn je beslissingen en bedrijfsprocessen? En is de koers van het bedrijf nog in lijn met hoe je het bedoeld had? Heeft jouw organisatie eigenlijk wel een ‘moreel’ kompas waarmee je koers kunt houden? Het associate lectoraat Financial Ethics ontwikkelde zo’n kompas.

Ondernemingscultuur en moreel karakter

Met de MoralScan voorzien we je van een moreel kompas, speciaal voor jouw organisatie. Een kompas dat met je meegroeit en waar je op lange termijn houvast aan hebt. Het doel van een MoralScan is het langjarig beïnvloeden van de cultuur en moraliteit in jouw organisatie.

De centrale onderzoeksvraag van de MoralScan:
Hoe stevig is het morele karakter van jouw bedrijf of organisatie en hoe is dit verankerd in de ondernemingscultuur?

Rechtvaardigheid 'meten'

(Docent)onderzoekers en studenten ontwikkelen en implementeren een MoralScan, speciaal voor jouw organisatie. Zij voeren ook een nulmeting uit, waarbij ze waarden meten zoals rechtvaardigheid, stakeholderbelangen, legitimiteit en risico & rendement. Doel is steeds om te komen tot een juiste meting van de organisatie ten opzichte van een gemiddelde score, of van een anderszins geschikte benchmark. De MoralScan levert belangrijke managementinformatie die de basis kan zijn voor concreet intern advies of trainingstrajecten.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de MoralScan voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via Henrietta.Joosten@han.nl.