Het toetsweb

Het toetsweb vormt het theoretisch fundament onder de Toetsing Getoetst om de kwaliteit van toetsing te analyseren, verbeteren en borgen. Met deze methodiek vergroot je met je team de grip op duurzame kwaliteit!

null

In 2015 ontstonden de eerste contouren voor een methodiek om de kwaliteit van toetsing niet alleen te operationaliseren, maar ook te analyseren, te verbeteren en te borgen (Van Schilt-Mol & Sluijsmans, 2015): Toetsing Getoetst. Eind 2016 werd de eerste versie van het toetsweb gepresenteerd, dat de kern vormt van deze methodiek (Van Schilt-Mol et al, 2016). ‘Duurzaam werken aan kwaliteit’ stond daarbij in de kern van het toetsweb. Het web kan worden gezien als de doorontwikkeling van de toetspiramide (Joosten-ten Brinke, 2011; Joosten-ten Brinke & Sluijsmans, 2012) naar een ontwikkelings en kwaliteitszorginstrument (Van Schilt-Mol et al, 2020). 

null
Het nieuwe toetsweb

Het nieuwe toetsweb

In de meest actuele versie van het toetsweb is de tekst in de kern van het web (‘duurzaam werken aan kwaliteit’) vervangen door ‘visie op onderwijs’. Daardoor is de kern in plaats van een omschrijving van het doel van de methodiek an sich, veranderd in een toegevoegd inhoudelijk aspect van het toetsweb. Steeds meer wordt benadrukt dat toetsbekwaamheid onderdeel is van docentbekwaamheid (Van Schilt-Mol, et al, 2020) en dat onderwijs en toetsing juist onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (Biggs, 1996). Met behulp van de methodiek Toetsing Getoetst, gebaseerd op deze nieuwste versie van het web, is het mogelijk om op opleidingsniveau vanuit visie op onderwijs te kunnen toewerken naar meer grip op het analyseren, verbeteren en borgen van de (duurzame) kwaliteit van toetsing.

Kern van het web

Het toetsweb symboliseert de verwevenheid van de verschillende toetsentiteiten, en maakt visueel zichtbaar dat deze allemaal met elkaar verbonden zijn.

Ontwikkelingsfasen

Opleidingen kunnen zich ontwikkelen op de kwaliteit van toetsing. Er worden vier ontwikkelingsfasen onderscheiden. In het web zijn deze ontwikkelingsfasen gesymboliseerd als knooppunten (1 t/m 4).

Entiteiten

Het toetsweb bestaat uit vijf toetsentiteiten. Deze vijf entiteiten zijn verbonden met elkaar én met de kern van het web. Voor iedere ontwikkelingsfase (knooppunten in het web) is een korte omschrijving beschikbaar over hoe de toetsentiteit in die fase wordt ingevuld.