studeren in de brew, communicatie, brew, studeren, studenten, finance, economie

Lectoraat Wijkverpleging

Installatie lector Minke Nieuwboer en mini-symposium

Minke Nieuwboer wordt donderdag 31 maart geïnstalleerd als lector Wijkverpleging. Haar intreerede heeft als titel: 'Back to the future: naar een toekomstgerichte wijkverpleging'. Voorafgaand is er een mini-symposium over thema's van het lectoraat, zoals wijkgerichte preventie en palliatieve zorg.

31 maa
Nijmegen
12:00 - 17:00
366040 Illustratie tbv de installatie van Minke Nieuwboer als lector wijkverpleging