Symposium Circulaire Oogst 12 "In balans met water"

354260 luchtfoto rivierenlandschap hoogwater A50 richting Loenen

Het al dan niet kunnen beschikken over voldoende water heeft grote consequenties voor de landbouw, de industrie, de logistiek, maar vooral ook voor de natuur en zelfs het beheer en de veiligheid van de openbare ruimte. Zijn wij nog wel in balans met water?

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Posttheater in Arnhem
Rosendaalsestraat 27
Arnhem

Deelname
Deelname is kosteloos

Einde van een vanzelfsprekendheid?

Water is de bron voor al het leven op aarde en vervult een sleutelfunctie in de vitaliteit van onze samenleving. Klimaatverandering leidt wereldwijd echter tot steeds grotere fluctuaties in de beschikbaarheid van voldoende (zoet) water.

Ook in Nederland worden wij dit jaar opnieuw geconfronteerd met grote fluctuaties in de beschikbaarheid van voldoende water. Het grondwaterpeil bereikt naar verwachting in bepaalde regio’s opnieuw een dieptepunt en het neerslagtekort ontwikkelt zich op een vergelijkbaar niveau als dat in 1976.

Het al dan niet kunnen beschikken over voldoende water heeft grote consequenties voor de landbouw, de industrie, de logistiek, maar vooral ook voor de natuur en zelfs het beheer en de veiligheid van de openbare ruimte. Is dit voor Nederland het einde van de vanzelfsprekendheid van altijd voldoende water voor alle gebruikersgroepen?

409380 Banner voor 12e editie van Circulaire Oogst van het Centrum Meervoudige Waardecreatie.

Interessante keynotes

Er is in de komende jaren een grote behoefte aan onderzoek en de ontwikkeling van duurzaam beleid. Tijdens de 12e editie van Circulaire Oogst nemen wij u, aan de hand van interessante keynotes, mee in dit vraagstuk en gaan wij vanuit verschillende invalshoeken op zoek naar een nieuwe balans. Op welke wijze anticiperen waterschappen beleidsmatig op de ‘grilligheden’ van klimaatverandering en het beheer van de openbare ruimte? Hoe stuurt ’s-lands grootste bierbrouwer op integraal watermanagement in haar brouwerijen en wat zijn de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap op het gebied van duurzaam watermanagement?

• Keynote ir. Doeke Schippers – Leading professional en strategisch adviseur directie Vitens
• Keynote Manuel Tayara – Project officer VEI
• Keynote Ruud Pronk – Environmental & Sustainability Manager Heineken
• Keynote Antoinet Looman – Heemraad Waterschap Rijn & IJssel

Onderzoeksoogst en prijzen

Tijdens de Circulaire Oogst zetten we ook het licht op de onderzoeksresultaten van de transitieplannen waaraan studenten van de minor Circulaire Economie, in samenwerking met opdrachtgevers uit ons netwerk, hebben gewerkt. En reiken we traditiegetrouw de Circulaire Oogst prijzen uit: de vakjuryprijs, de publieksprijs, de wisseltrofee en de essay award.

Praktische informatie

• Datum: donderdag 23 juni 2022
• Locatie: Posttheater Arnhem – Rosendaalsestraat 27
• Tijd: 14.00-17.00 uur, inclusief netwerkborrel (ontvangst vanaf 13:30 uur)
Aanmelden

Bereikbaarheid

Het Posttheater ligt op loopafstand (2 min.) van parkeergarage Velperpoort (Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat 175, 6828 BN Arnhem) én NS Station Arnhem Velperpoort (3 min.). 

Houdt rekening met werkzaamheden op de John Frostbrug (om de stad vanuit het zuiden in te rijden) waardoor minder rijstroken beschikbaar zijn voor het gemotoriseerd verkeer.