Buzztours - sociaal artistiek samenwerken in de regio

33824 Gebouw Kapittelweg 35 Nijmegen, landscape, ingang parkeergarage

Om makers en beslissers te inspireren en handvatten te bieden om tot actie over te gaan organiseren Cultuur Oost en Academie Mens en Maatschappij begin november vier buzztours rondom de sociaal-artistieke leerwerkplaats.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie

Welke kansen biedt sociaal-artistiek samenwerken in een leerwerkplaats aan gemeentelijke overheden, zorg- en welzijnsinstellingen en culturele instellingen? En wat zijn de praktijkervaringen van initiatieven in je eigen regio? 

Samenwerking met artistieke en sociale kwaliteit
Elke Buzztour geeft inzicht in hoe professionals, docenten en studenten uit het culturele en sociale domein met ervaringsdeskundigen samenwerken in de kunsten, en welke obstakels er zijn om tot maatschappelijke impact te komen. Onderweg is er ruimte voor uitwisseling en reflectie en in het afsluitend gesprek van elke Buzztour presenteert een initiatief uit de betreffende regio zich. Doel van de Buzztours is om een bijdrage te leveren aan regionale visievorming en samenwerking op het gebied van inclusie en diversiteit tussen de domeinen kunst, zorg en welzijn.

Praktische info

Iedere middag rijden er 2 bussen met elk ruimte voor 20-25 mensen. Verzamelpunt voor vertrek en aankomst is bij de HAN (Kapittelweg 33, Nijmegen). Bij dit evenement worden de geldende corona-maatregelen gevolgd bij het vervoer per bus en op de verschillende locaties.