Specialiseren richting GGZ-agoog

Werk je in de GGZ en wil je je specialiseren tot GGZ agoog? Volg dan de GGZ agoog Minor aan de HAN. Je wordt niet alleen breed opgeleid, maar ook voldoende specifiek toegerust voor een baan in het werkveld van de GGZ agoog.

vier personen overleggen in klaslokaal

Werken in de GGZ

Wat zijn de taken van de GGZ-Agoog? Denk hierbij aan cliëntgebonden, organisatiegebonden en professiegebonden taken.

In de praktijk moet de GGZ-Agoog bij de uitvoering van de taken steeds afwegingen maken. In iedere situatie dienen zich keuzen, problemen, kansen en spanningsvelden aan, waarin van de ggz-agoog een oplossing en een aanpak wordt verwacht.