Overzicht werkplekken met studenten

Wat is de uitgangspositie van de HAN? Waar wil de organisatie naar toe? In het Instellingsplan van de HAN staat het wat en het hoe beschreven, de koers en strategische prioirteiten voor de toekomst.

Missie van de HAN

Onze missie is het kwalificeren, socialiseren en vormen van studenten voor hun toekomstige beroepspraktijk en burgerschap en het leveren van innovaties in een dynamische, globaliserende en complexe samenleving. De HAN wil mensen laten groeien als professional én als persoon, maar ook een springplank bieden naar een betekenisvolle toekomst.

Wij leiden op tot zelfbewuste mensen, die in hun kracht staan, over grenzen heen kijken en geëquipeerd zijn de beroepspraktijk te innoveren. Dit vraagt om een discipline-overstijgend perspectief, dat leren en innoveren stimuleert. Door middel van professionele leergemeenschappen waarin onderwijs en onderzoek, student en werkveld met elkaar verbonden zijn beogen we maximale persoonlijke impact en maatschappelijke innovatie.

Ons onderwijs is intensief en inhoudelijk van hoog niveau. Contactonderwijs vormt de kern van onze onderwijsleeromgeving. We dagen studenten uit hun verblijf aan de HAN optimaal te benutten voor het ontwikkelen van hun talenten en passies, in elke fase van hun loopbaan. Wij spelen daarbij in op de verschillende leerstijlen van studenten en bieden hen de ruimte om verschillende leerroutes te volgen.
De uitgebreide onderwijsmissie en -visie van de HAN kun je lezen in de pdf in de rechterkolom.

Onze leeromgeving biedt de rust en geborgenheid voor de academische en sociale integratie van de student, zoals kleinschalige onderwijsvormen en -ruimten in een professionele leergemeenschap.

Wij beschouwen onze studenten direct bij binnenkomst als een (beginnend) professional. We investeren flink in de relatie tussen student en docent in de concrete onderwijssituatie. 

Hoe wil de HAN zich onderscheiden?

Wij willen ons als HAN op 2 manieren onderscheiden:

 1. Wij blinken uit op de kwaliteit, intensiteit en impact van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Dat doen we op zo'n manier dat wij gediplomeerde professionals afleveren die uitstekend gekwalificeerd zijn, nieuwe wegen durven te exploreren, zichzelf voortdurend ontwikkelen, maatschappelijk betrokken zijn en varen op een moreel kompas.

   
 2. Wij blinken uit in de wijze waarop we binnen de HAN met elkaar samenwerken, namelijk vanuit het principe van 'kwaliteitscultuur'. Dat betekent een systematische focus op:
  a) de inhoud en kwaliteit van het werk,
  b) de professionele verantwoordelijkheid die een ieder daarvoor neemt en
  c) een sfeer die zich kenmerkt door collegiale inspiratie, samenwerking, trots en vertrouwen.

Onderzoek en onderwijs dicht bij elkaar georganiseerd

Onderwijs en onderzoek zijn als gelijkwaardige pijlers dichtbij elkaar georganiseerd. Onderzoek is duidelijk aanwezig in de leeromgeving van studenten. Dit geeft (beginnende) professionals een kritische, onderzoekende en innovatieve houding.

Kwalitatief hoogstaande meerwaarde van ons onderzoek en valorisatie voor ons onderwijs en onze omgeving betekent, naast versterking van kwaliteit in de breedte, verdere inhoudelijke prioritering door zwaartepuntvorming. We richten ons op de thema's:

 1. Health
 2. Sustainable Energy & Environment (SEE)
 3. Smart Region

Smart Region vormt daarbij een verbindende en versterkende schakel tussen Health en SEE, gericht op het realiseren van een innovatieve en ondernemende regio waar het niet alleen goed werken is maar ook wonen, leren en recreëren. 

Met name ons onderzoeksportfolio wordt in toenemende mate geijkt op deze verbindende zwaartepunten. De zwaartepunten leveren daarmee een bijdrage aan ons HAN-profiel bovenop het aanbod als brede hogeschool. 

Strategische prioriteiten

Voor de periode 2016-2020 (HAN Instellingsplan) hebben we als HAN prioriteiten geformuleerd voor onze 3 categorieën belanghebbenden: medewerker, student en werkveld. Deze '3x7' prioriteiten zijn te vinden in het Instellingsplan.

De HAN: ontwikkelen van talent en innovatie door blijvend te verbinden.

Direct contact

Vragen over de opleiding? ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Openingstijden

Werkdagen: 08:00 tot 17:00 uur
 

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500
WhatsApp: 024 - 353 0500