Paramedisch

Wil jij je verder ontwikkelen als professional in het werkveld paramedisch? Doorgroeien in je huidige functie, je verder verdiepen om jouw werk nog beter te kunnen uitvoeren of juist switchen naar een ander beroep. We helpen je graag verder met onze post-hbo opleidingen, trainingen of cursussen!

132419 studenten samen achter laptop aan de studie

Post-hbo logopedie

Afasie

Theorie en praktijk wisselen elkaar voortdurend af in deze cursus. In de lessen bespreken we afasiediagnostiek en -therapie volgens de ICF-domeinen. Basismethodieken passeren kort de revue. Er is veel ruimte voor inbreng van de cursisten.

voorlichting voor stemklachten voorkant

Cognitieve communicatiestoornissen en afasie

De nadruk in deze post-hbo cursus ligt op reflectie en kritisch handelen bij diagnostiek en behandeling van mensen met complexe verworven communicatieproblematiek op gebied van cognitieve communicatiestoornissen en afasie

31986 zes studenten overleggen

Communicatie met mensen met beginnende dementie

Wil je je als logopedist verder bekwamen in de communicatie met mensen met cognitieve beperkingen (ten gevolge van dementie) en hun partners? Volg dan deze cursus Communicatie met mensen met beginnende dementie.

studenten kijken naar iPad

Computer Articulatie Instrument (CAI)

Ben je logopedist en werk je met kinderen met spraakproblemen in de 1e, 2e of 3e lijn? De juiste diagnose is dan van groot belang. Leer tijdens deze eendaagse cursus met behulp van het CAI de spraakontwikkeling van kinderen te beoordelen en een diffe

studenten en docent op rode bank

Dysartrie

Vergroot je kennis en vaardigheden als logopedist en volg de cursus Dysartrie van HAN VDO. Ruime voorkennis is niet nodig. Stapsgewijs komen diagnostiek en behandeling van dysartrie bij volwassenen in deze cursus aan de orde.

102258 logopedist lector Bert de Swart met patiënt

Hodsen en Paden

Ben je logopedist en werk je met kinderen met ernstige spraakproblemen? De cyclische methode Hodson & Paden geeft je een praktisch handvat. Leer meer over onderzoek en behandeling van spraakproblemen bij kinderen via deze cursus bij de HAN.

109931 vrouwelijke therapeut helpt afrikaans amerikaans meisje met logopedie oefening

Eet- en drinkproblemen bij kinderen I

Prelogopedie staat in de belangstelling. De diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met eet-, drink- en slikproblemen is sterk in ontwikkeling. Wil je je als logopedist verdiepen in dit prelogopedische werkveld? Volg de kennismakingscursus Eet-

148730 Logopedie Praktijkhuis voorlichting student lesmateriaal

Eet- en drinkproblemen bij kinderen II

Werk je als logopedist met zeer jonge kinderen die doorgestuurd worden met eet- of drinkproblemen? Volg de cursus Eet- en drinkproblemen bij kinderen II van de HAN.

148730 Logopedie Praktijkhuis voorlichting student lesmateriaal

Kauw Observatie en Evaluatie instrument

Werk jij als logopedist regelmatig met kinderen die moeite hebben met kauwen? Zie jij kinderen met lichamelijke beperking die kokhalzen of zich verslikken bij het eten van vast voedsel? Met het Kauw Observatie Evaluatie instrument speur je naar de on

148732 Logopedie Praktijkhuis voorlichting student lesmateriaal

Post-hbo Voeding

COPD voor diëtisten

Ben je diëtist en wil je patiënten met COPD optimaal begeleiden? Tijdens de praktijkdagen COPD leer je om, aan de hand van casuïstiek (live patiënten), de diëtistische behandeling af te stemmen op de individuele patiënt.

31984 twee studenten achter laptop

Leefstijlcoach voor dietisten (verkorte module)

Ben jij als diëtist bezig met leefstijlcoaching in individueel en groepsverband? Dan is de verkorte module tot leefstijlcoach voor diëtisten mogelijk iets voor jou. HAN VDO heeft deze verkorte module ontwikkeld, met het oog op een wijziging in de zor

31990 student lacht naar mede student

Bloedglucoseregulatie door middel van insulinepomp

Ben je diëtist en heb je de basiscursus Voeding en diabetes gevolgd. Tijdens deze post-hbo -vervolgcursus bij de HAN ga je dieper in op de diëtetiek en insulinepomptherapie (Continu Subcutane Insuline Infusie, CSII) en continue glucosemetingen (senso

31991 docent aan tafel bij studenten

Dieetbegeleiding bij migranten

De diversiteit in onze maatschappij groeit. Daardoor krijg je ook in jouw praktijk steeds vaker patiënten met een migratieachtergrond op het spreekuur.

65843 twee studenten praten over gezonde voeding

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek

Via casussen uit de praktijk train je jouw screeningsvaardigheden en plaats je de screening binnen het methodisch handelen. Je gaat na wat de DTD betekent voor jouw communicatie met de arts, andere paramedicus of gespecialiseerde diëtist en voor jouw

132416 studenten in gesprek kijkend op tablet

Kindervoeding en kinderdiëtetiek

Werk je in je praktijk als diëtist ook met kinderen? En wil je ze beter begeleiden? Of wil je je specialiseren in voedings- en dieetadviezen voor kinderen? Volg dan de cursus Kindervoeding en kinderdiëtetiek (basis) bij de HAN.

132419 studenten samen achter laptop aan de studie

Voeding en diabetes (basis)

Bent je diëtist en wil je patiënten met diabetes optimaal begeleiden? Met de cursus Voeding en diabetes van de HAN leer je om de voeding af te stemmen op de individuele cliënt met diabetes en zo een optimaal voedingsadvies te geven. Deze cursus wordt

132429 studenten in restaurant praktijkhuis K33 proeven tijdens praktijkles

Voeding en nierziekten (basis)

Ben je diëtist op een dialyseafdeling of predialyse polikliniek? Of werk je in de thuiszorg en wil je patiënten met een verminderde nierfunctie beter begeleiden? Volg dan nu de cursus Voeding en nierziekten bij de HAN.

31982 studenten in de keuken

Voedingstherapie bij diabetescomplicaties

Tijdens de vervolgcursus van de HAN ga je dieper in op diabetes. Het volgen van de cursus stelt je in staat de patiënten met micro- en macrovasculaire complicaties ten gevolge van diabetes, zoals neuropathie en cardiovasculaire complicaties, beter te

31987 client geeft uitleg aan drie studenten

Kinderdiëtetiek eetproblemen bij jonge kinderen

Deze cursus is gericht op eetproblemen bij kinderen zonder pathologische oorzaak. Accent zal liggen op voorschoolse leeftijd. In de casuïstiek kan ook aandacht worden besteed aan jonge basisschoolkinderen.

31989 close up ui snijden

Professional Sport en Voeding

Ben je diëtist en adviseer je recreatie- of wedstrijdsporters over een optimale voeding? Dan is het volgen van de opleiding Sportdiëtetiek een logische stap. Je leert professioneel voedingsadvies te geven aan recreatie- en wedstrijdsporters, afgeste

132417 student geeft instructie bij crosstrainer

Post-hbo fysiotherapie

Fysiotherapie bij oncologische patiënten

De cursus Fysiotherapie bij oncologische patiënten van de HAN is bedoeld voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten die kankerpatiënten willen behandelen en geconfronteerd worden met oncologische problematiek.

132416 studenten in gesprek kijkend op tablet

Post-hbo Gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering (basis)

In de basistraining Motiverende Gespreksvoering (MGV) bij de HAN leer je hoe je gedragsverandering tot stand brengt. Je oefent je vaardigheden tijdens de training, maar ook in je werksituatie met cliënten.

34969 vier personen lunchen

Motiverende Gespreksvoering (vervolg)

In deze vervolgtraining ligt de focus op het zoeken naar verandertaal bij je cliënten. Daarnaast ga je aan de slag met leerpunten, die je zelf formuleert. In 1 dag of 2 dagdelen leer je in een groep van maximaal 8 deelnemers nog meer uit Motiverende

34975 vrouw roze trui lachend

Coach Motiverende Gespreksvoering

De training Coach Motiverende Gespreksvoering is bedoeld voor alumni die een basistraining MGV hebben afgerond en zich binnen hun organisatie willen ontwikkelen in het coachen van collega’s in de toepassing van MGV.

34983 vrouw roze trui uitgezoomd

Events voor professionals

Laat je inspireren. Studiejaar 2020-2021 biedt een mooie scholingscyclus. Elke twee maanden is er een interessante BijNa lezing voor logopedisten, studenten, docenten, lectoren en andere geïnteresseerden uit de regio.

 1. 19:00

  Lezing 4 | 10 maart 2021 | Invloed van co-articulatie, hoe kies je je oefenwoorden?

  Wat de vorm betreft lijken de eerste woorden van kinderen op elkaar, ongeacht de taal die ze leren. We weten al dat woorden zoals ‘papa’ en ‘mama’ vroege woorden zijn die in een vergelijkbare vorm in veel talen voorkomen. Maar al heel snel komt er meer variatie in die vorm van woorden die kinderen spreken. In deze lezing ga ik in op de ontwikkelingspatronen die we bij Nederlandse kinderen gevonden hebben, waarbij een belangrijke bevinding is dat klinkers en medeklinkers elkaar sterk beïnvloeden. Ik zal aandacht schenken aan de productiedata van kinderen, want die zijn waarneembaar, maar ook iets zeggen over de perceptie ervan. Daarbij zal ik ook voorbeelden geven waar talen soms verschillen. Daarna ga ik in op wat dat zou kunnen betekenen voor het aanbieden van oefenwoorden in verschillende stadia van de vroege taalontwikkeling.

  Spreker
  Paula Fikkert doet al meer dan 30 jaar onderzoek naar moedertaalverwerving. Ze is hoogleraar Nederlandse taalkunde, en is als onderzoeker en principal investigator verbonden aan het Baby and Child Research Center in Nijmegen.

  Tijd
  19.00 – 21.30 uur

  Locatie
  Online

  Meld je aan
  Registratie deelnemer
  Registratie medewerkers HAN en BijNa lezing commisieleden