Studiekeuzecheck

De studiekeuzecheck is voor de HAN erg belangrijk: een laatste check voor aankomende studenten om nog eens goed na te denken over hun keuze. De match tussen opleiding en student staat centraal.


Voor alle opleidingen zonder Selectie of Onderzoek aanvullende eisen doe je als aankomend student bij de HAN verplicht mee aan de Studiekeuzecheck. Het is onderdeel van het studiekeuzeproces: de oriëntatie, studiekeuze en studiebegeleiding. We voorkomen daarmee dat de studiekeuzecheck een losstaande activiteit ‘vóór de poort’ is. Uit onderzoek blijkt dat aankomende studenten de studiekeuzecheck bij de HAN positief waarderen omdat het hen echt helpt bij het maken van een keuze of de keuze bevestigt. 

Hoe gaat dat?

Onze studiekeuzecheck bestaat uit een online vragenlijst en een afspraak bij de HAN. We gaan met aankomende studenten in gesprek over essentiële vragen. Herkent hij of zij zich in de succesfactoren van de opleiding? Heeft de aankomend student echt het gevoel op z'n plek te zijn bij de opleiding? De uitkomst van de studiekeuzecheck is de basis voor de begeleiding van studenten. De exacte invulling van de studiekeuzecheck is per opleiding verschillend.

Meer info

Op het deel van onze website dat zich richt op jongeren, vind je:

> Meer informatie over de studiekeuzecheck
> Meer informatie over selectie & plaatsing
> Meer informatie over Onderzoek aanvullende eisen