Studiekeuzecheck

De studiekeuzecheck is voor de HAN erg belangrijk: een laatste check voor aankomende studenten om nog eens goed na te denken over hun keuze. In verband met het coronavirus verloopt de check dit jaar net even anders. Hier lees je hoe dat zit.


Voor alle opleidingen zonder Selectie of Onderzoek aanvullende eisen doen aankomende studenten bij de HAN verplicht mee aan de Studiekeuzecheck. Het is onderdeel van het studiekeuzeproces: de oriëntatie, studiekeuze en studiebegeleiding. We voorkomen daarmee dat de studiekeuzecheck een losstaande activiteit ‘vóór de poort’ is. Uit onderzoek blijkt dat aankomende studenten de studiekeuzecheck bij de HAN positief waarderen omdat het hen echt helpt bij het maken van een keuze of de keuze bevestigt. 

Hoe gaat dat?

Onze studiekeuzecheck begint met een online vragenlijst. Daarna volgt normaalgesproken een afspraak bij de HAN. Dit schooljaar zijn alle fysieke afspraken op de HAN echter afgelast, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Om te zorgen dat jongeren zich toch zo goed mogelijk kunnen oriënteren, bieden we dit jaar alternatieve mogelijkheden waarvoor jongeren niet fysiek aanwezig hoeven te zijn op de HAN. Elke opleiding bepaalt zelf wat voor activiteit(en) zij aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld een digitale toets of een telefonisch gesprek zijn. De opleidingen informeren jongeren hier persoonlijk over.

De online vragenlijsten zijn nog steeds een verplicht onderdeel van de Studiekeuzecheck. Het keuzedeel is niet verplicht. We raden jongeren wel aan om er gebruik van te maken, omdat ze dan beter kunnen bepalen of deze opleiding bij hen past. 

Meer info

Op het deel van onze website dat zich richt op jongeren, vind je:

> Meer informatie over de studiekeuzecheck
> Meer informatie over selectie & plaatsing
> Meer informatie over Onderzoek aanvullende eisen