Carrièreswitch maken naar hbo-verpleegkundige?

Er is een tekort aan verpleegkundigen op hbo-niveau en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. In 2021 wordt in Midden-, Zuid- en West-Gelderland een tekort verwacht van 1212 tot 1942 hbo-verpleegkundigen (AZW, 2018).


Reden om te kijken hoe er meer verpleegkundigen bij kunnen komen via zij-instroom. Dit doen we in het project ‘Carrièreswitcher hbo-v’, waarbij de medewerking van organisaties in de zorg onmisbaar is.

Actieprogramma’s

Er zijn actieprogramma’s gestart, zoals de nationale campagne IkZorg en Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT).

De opleiding Verpleegkunde van de HAN voelt zicht maatschappelijk verantwoordelijk om mee te denken en acteren, specifiek gericht op het hbo-niveau.

Opleiden van zij-instromers

Eén van de mogelijkheden om tekorten aan hbo-verpleegkundigen terug te dringen is het opleiden van ‘carrièreswitchers’(zij-instromers): mensen met werk- en levenservaring, veelal afkomstig uit andere sectoren die graag een overstap willen maken naar werken in de zorg.

Om de deeltijdopleiding te kunnen volgen, is een geschikte leerwerkplek nodig, die niet gemakkelijk te vinden is. Dit leidt tot de vraag hoe de HAN, samen met zorgorganisaties in de regio kan samenwerken om ervoor te zorgen dat carrièreswitchers  een geschikte leerwerkplek vinden en goed opgeleid worden tot hbo-verpleegkundige. 

Op dit moment zijn er al carrièreswitchers gestart met de deeltijdopleiding Verpleegkunde aan de HAN. Bekijk de video's!

Bekijk de ervaringen van Jürgen

Bekijk de ervaringen van Kim

Meer weten over het project?

Neem voor meer informatie over het project Carrièreswitcher hbo-v contact op met projectleider Femke Donderwinkel via Femke.Donderwinkel@han.nl