Omscholen of specialiseren richting Ouderenzorg

Ouderenzorg is het geheel aan specialistische zorg voor ouderen, thuis of in een instelling. Het omvat dementiezorg, palliatieve zorg en woonzorg. Op deze pagina vertellen we je meer over ouderenzorg, opleidingen en onderzoek op dit gebied bij de HAN.


Waarom ouderenzorg?


Verpleegkundigen en paramedici kunnen ouderen ondersteunen bij het zo goed mogelijk zelfstandig blijven functioneren en bij het zo lang mogelijk behoud van de regie over hun eigen leven.

HBO ouderenzorg iets voor jou?

Het artikel Werken in de ouderenzorg iets voor mij? geeft meer informatie over je werkzaamheden die je kunt verwachten, hoe je de ouderen aanspreekt en met welke collega's je in de ouderenzorg gaat samenwerken.

Waar kun je een opleiding ouderenzorg volgen?

Onderzoek HBO ouderenzorg

Daarnaast wordt de zorg voor de kwaliteit van leven van patiënten in het verpleeghuis of kleinschalige woonvoorzieningen onderzocht. Het doel is om bij te dragen aan concrete verbeteringen en vernieuwingen in de zorg voor ouderen.Hoe dit er uitziet? Kijk eens op: