Jeugdzorgwerker worden?

De HAN in Nijmegen het profiel Jeugd aan binnen de opleidingen Pedagogiek en Social Work.


Opleidingen hbo Jeugdzorg

Het doel van het profiel hbo Jeugdzorg is om je als student beter voor te bereiden op het beroep Jeugdzorgwerker. Het vergroot je arbeidskansen en is bedoeld te voorkomen dat je als beginnend professional de zwaarte van het beroep niet zal onderschatten.

De opleidingen Pedagogiek en Social Work geven je met het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker de mogelijkheid om je na je opleiding te registreren tot jeugdzorgwerker.

Stageplaats beschikbaar?

Ben je werkzaam binnen een jeugdzorginstelling en kun je stageplaatsen bieden, of heb je vragen over het profiel hbo Jeugdzorg binnen de opleiding Jeugdhulpverlening hbo van de HAN (Social Work en Pedagogiek)?

Neem dan contact op via het e-mailadres: Uitstroomprofiel.gz-jz@han.nl.

Programma profiel Jeugd

Het programma vindt plaats in het 3e en 4e jaar van de opleiding Social Work. Van deze jaren maken de praktijkplek, minor en het praktijkgericht onderzoek onderdeel uit van het profiel Jeugd. Je voert deze onderdelen uit binnen het werkveld van de jeugdzorg.

De ontwikkeling van het profiel Jeugd maakt onderdeel uit van een bredere (landelijke) ontwikkeling gericht op professionalisering in de jeugdzorg en van het beroep van jeugdzorgwerker.

Praktijkgericht onderzoek profiel Jeugd (hbo Jeugdzorg)

Het 4e jaar van de opleiding Social Work sluit je af met de uitvoering van de beroepstaak 'Onderzoek en Innovatie'.

De afstudeeropdracht is toegespitst op vragen uit de praktijk van de jeugdzorg. Kies je voor het profiel hbo Jeugd, dan voer je het afstudeerproject uit in het 4e jaar bij een lectoraat (onderzoeksgroep) of een door de opleiding aangewezen praktijkinstelling in de jeugdzorg.

Daarnaast kies je in je 4e jaar een minor die gericht is op het profiel hbo Jeugd. Aanvullend ga je je oriënteren in de andere beroepscontext.

Minor profiel hbo Jeugd

In het 4e jaar van de opleiding Social Work volg je een minor. Kies je voor het profiel Jeugd, dan kies je automatisch voor een van de minoren die onderdeel uitmaken van dit profiel.

Je kunt dus alleen die minor volgen die ook onderdeel uitmaakt van het programma:

 • Werken in gedwongen kader (voltijd en deeltijd)
 • Systeemgericht werken in de ambulante zorg (voltijd en deeltijd)
 • Huiselijk geweld (voltijd en deeltijd)
 • Professioneel opvoeden (voltijd en deeltijd).
 • Niet voor studenten Pedagogiek
 • Mensen met een (licht) verstandelijke beperking (voltijd en deeltijd)
 • Samenwerken aan een duurzame Civil Society (voltijd)
 • Groepsdynamica (voltijd)
 • Creativiteitsontwikkeling (voltijd en deeltijd)
 • Preventief werken met risicojongeren (voltijd)
 • Intercultureel werken (voltijd)
 • International Sustainable Development Cooperation (voltijd en deeltijd)
 • Levensloopbegeleiding bij Autisme (voltijd)
 • Verslavingskunde (voltijd en deeltijd)
 • Niet voor studenten Pedagogiek voltijd
 • Zingeving in Social Work (voltijd en deeltijd)
 • Niet voor studenten Pedagogiek voltijd
 • Vrije minor

Houd er rekening mee dat enkele minoren alleen gevolgd kunnen worden door studenten van de voltijdopleiding of door studenten van een specifieke opleiding. De keuze voor de minoren bij het profiel Jeugd is afhankelijk van de context waar je stage hebt gelopen.

Onderzoek, onderwijs en praktijk hbo Jeugdzorg

Het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp integreert de verbinding van onderzoek, onderwijs en praktijk op diverse wijzen.

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker/peuterspeelzaalleidster

Na afronding van de Associate degree Sociaal Werk, inclusief de keuzemodule 'Huis op stelten Opvoeden in brede context', voldoe je aan de registratie-eisen voor pedagogisch medewerker van de branchevereniging in de kinderopvang.

 

 

 

 

Registreren als hbo jeugdzorgwerker

Zodra je het profiel Jeugd met goed gevolg hebt afgerond, krijg je een speciale aantekening bij je diploma. Hiermee kun je je registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd, het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Daarmee krijg je toegang tot het werken in deze sector.

Op de website skjeugd vind je informatie over de registratie-eisen die worden gesteld aan toekomstige werkers die willen werken in de jeugdzorg. Deze registratie zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de samenleving. Een manier waarop je kan aantonen professioneel te zijn én je te onderscheiden van anderen door blijvende bij- en nascholing.