Jeugdzorgwerker worden?

De HAN in Nijmegen biedt het profiel Jeugd aan binnen de opleidingen Pedagogiek en Social Work.

studenten op rij in klaslokaal

Opleidingen hbo Jeugdzorg

De opleidingen Pedagogiek en Social Work geven je met het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker de mogelijkheid om je na je opleiding te registreren tot jeugdzorgwerker.

Stageplaats beschikbaar?

Neem dan contact op via het e-mailadres: Uitstroomprofiel.gz-jz@han.nl.

Programma profiel Jeugd

De ontwikkeling van het profiel Jeugd maakt onderdeel uit van een bredere (landelijke) ontwikkeling gericht op professionalisering in de jeugdzorg en van het beroep van jeugdzorgwerker.

Praktijkgericht onderzoek profiel Jeugd (hbo Jeugdzorg)

De afstudeeropdracht is toegespitst op vragen uit de praktijk van de jeugdzorg. Kies je voor het profiel hbo Jeugd, dan voer je het afstudeerproject uit in het 4e jaar bij een lectoraat (onderzoeksgroep) of een door de opleiding aangewezen praktijkinstelling in de jeugdzorg.

Daarnaast kies je in je 4e jaar een minor die gericht is op het profiel hbo Jeugd. Aanvullend ga je je oriënteren in de andere beroepscontext.

Minor profiel hbo Jeugd

Je kunt dus alleen die minor volgen die ook onderdeel uitmaakt van het programma:

 • Werken in gedwongen kader (voltijd en deeltijd)
 • Systeemgericht werken in de ambulante zorg (voltijd en deeltijd)
 • Huiselijk geweld (voltijd en deeltijd)
 • Professioneel opvoeden (voltijd en deeltijd).
 • Niet voor studenten Pedagogiek
 • Mensen met een (licht) verstandelijke beperking (voltijd en deeltijd)
 • Samenwerken aan een duurzame Civil Society (voltijd)
 • Groepsdynamica (voltijd)
 • Creativiteitsontwikkeling (voltijd en deeltijd)
 • Preventief werken met risicojongeren (voltijd)
 • Intercultureel werken (voltijd)
 • International Sustainable Development Cooperation (voltijd en deeltijd)
 • Levensloopbegeleiding bij Autisme (voltijd)
 • Verslavingskunde (voltijd en deeltijd)
 • Niet voor studenten Pedagogiek voltijd
 • Zingeving in Social Work (voltijd en deeltijd)
 • Niet voor studenten Pedagogiek voltijd
 • Vrije minor

Houd er rekening mee dat enkele minoren alleen gevolgd kunnen worden door studenten van de voltijdopleiding of door studenten van een specifieke opleiding. De keuze voor de minoren bij het profiel Jeugd is afhankelijk van de context waar je stage hebt gelopen.

Onderzoek, onderwijs en praktijk hbo Jeugdzorg

Post hbo Jeugdzorg

Ga naar het overzicht van post hbo opleidingen Jeugd en jeugdzorg HAN VDO

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker/peuterspeelzaalleidster

 

 

 

 

Registreren als hbo jeugdzorgwerker

Op de website skjeugd vind je informatie over de registratie-eisen die worden gesteld aan toekomstige werkers die willen werken in de jeugdzorg. Deze registratie zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de samenleving. Een manier waarop je kan aantonen professioneel te zijn én je te onderscheiden van anderen door blijvende bij- en nascholing.