Omscholen naar onderwijs

Het onderwijs heeft mensen nodig! Heb jij er altijd van gedroomd om voor de klas te staan, maar heb je nog geen ervaring? Bij de HAN kun je deze droom realiseren. Afhankelijk van jouw achtergrond en vooropleiding ga je lesgeven in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs of beroepsonderwijs.


Leraar basisonderwijs
Met een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs kun je lesgeven op basisscholen en scholen voor specia…
Leraar beroepsonderwijs
Ben je goed in je vak? En wil je je praktijkkennis overdragen op jonge mensen in het mbo? Het Pedagogisch Dida…
Leraar voortgezet onderwijs
Een leraar in het voortgezet onderwijs geeft les in 1 vak. Bijvoorbeeld Nederlands of geschiedenis. Er zijn ve…
Nascholingsaanbod leraren
Ben je al leraar in het onderwijs en kun je niet wachten om jezelf bij te scholen? …