Lerarenbeurs

Heb je al een lerarenbevoegdheid en wil je een bachelor- of master-opleiding gaan volgen? Om je professionele niveau te verhogen, je vakkennis te verbreden of juist te specialiseren? De Lerarenbeurs helpt je verder. Je kunt 'm van april t/m juni aanvragen.

Juf en kind met laptop

De beurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Voor het collegegeld maximaal € 7.000,-; voor studiemiddelen en reiskosten maximaal € 350,-. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om je studieverlof te geven.

Hoe lang kan ik de beurs krijgen?

  • Voor een bachelor of master krijg je maximaal 3 jaar een lerarenbeurs.
  • Volg je een pre-master of schakeltraject, dan is dat maximaal 1 jaar.
  • Als je daarna een bijpassende, universitaire masteropleiding kiest, krijg je de beurs nog maximaal 2 jaar.

Belangrijk: je moet elk jaar minimaal 15 studiepunten halen om de beurs te behouden.

Voor wie?

De lerarenbeurs is er niet alleen voor leraren. Ook interne begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers kunnen 'm aanvragen.

Dit zijn de voorwaarden

  • Je hebt een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelor-diploma als leraar in het hbo.
  • Het ministerie van OCW of EZ bekostigt de onderwijsinstelling waar je werkt.
  • Op het moment van je subsidieaanvraag of in de 12 kalendermaanden daarvoor werk je bij een school in (Caribisch) Nederland.
  • Je geeft minimaal 20% van je werktijd les. Deze voorwaarde geldt niet voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers of ambulant begeleiders.
  • Je hebt geen Tegemoetkoming Leraren of studiefinanciering, en ook geen (nul)lening of studentenreisproduct.

Let op: elk jaar opnieuw aanvragen

Je ontvangt de Lerarenbeurs steeds voor 1 studiejaar. Vraag ‘m dus elk jaar opnieuw aan. Dit kan tussen 1 april tot 30 juni en geldt voor het studiejaar dat daarop volgt.

Lerarenbeurs aanvragen

Je vraagt de Lerarenbeurs digitaal aan, via DUO

Kom je niet in aanmerking? Kijk dan eens bij de Tegemoetkoming Leraren. Of maak gebruik van het Levenlanglerenkrediet, om je opleiding te financieren.