Lerarenbeurs

Heb je al een lerarenbevoegdheid en wil je een bachelor- of masteropleiding gaan volgen? De lerarenbeurs helpt je verder. Van april t/m juni kun je deze beurs aanvragen.


Hoe lang kan ik de beurs krijgen?

Voor een bachelor of master krijg je maximaal 3 jaar een lerarenbeurs. Volg je een pre-master of schakeltraject, dan krijg je maximaal 1 jaar een lerarenbeurs. Als je daarna een bijpassende, universitaire masteropleiding kiest, krijg je de beurs nog maximaal 2 jaar. Je moet elke jaar minimaal 15 studiepunten halen om de beurs te behouden.

Dit zijn de voorwaarden

  • Je hebt een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelordiploma als leraar in het hbo.
  • Het ministerie van OCW of EZ bekostigt de onderwijsinstelling waar je werkt.
  • Op het moment van je subsidieaanvraag of in de 12 kalendermaanden daarvoor werk je bij een school in (Caribisch) Nederland.
  • Je geeft minimaal 20% van je werktijd les (geldt niet voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers of ambulant begeleiders).
  • Je hebt geen Tegemoetkoming Leraren of studiefinanciering, en ook geen (nul)lening of studentenreisproduct.
  • Je staat ingeschreven in het lerarenregister, tenzij je aan het hbo werkt of niet aan de regels voor registratie kunt voldoen.

Let op: elk jaar opnieuw aanvragen

Je ontvangt de Lerarenbeurs steeds voor 1 studiejaar. Vraag ‘m dus elk jaar opnieuw aan. Dit kan tussen 1 april tot 30 juni en geldt voor het studiejaar dat daarop volgt.

Lerarenbeurs aanvragen

Je vraagt de Lerarenbeurs digitaal aan. Bezoek de website van DUO voor meer informatie.