HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Financial Control

Het stimuleren van meervoudige waardecreatie in de bouwsector

Kunnen woningcorporaties en bouwbedrijven samen meervoudige waarde creëren?

305272 Foto van een wenteltrap voor artikel op lectoratenpagina Finacial Control