Onderzoeksproject eCoach methode

Hoe kan technologie jongeren die in een kwetsbare positie verkeren, helpen bij het vergroten van hun zelfstandigheid in de samenleving? In dit project ontwikkelen we de eCoach methode. Deze methode helpt zorgprofessionals om jongeren te begeleiden in het samenstellen van betekenisvolle, op maat gesneden ondersteunende technologie.

144135 Telefoons internationaal

Snelle info

Projectleider:

Marion van Hattum 

Status:

Lopend

Subsidieverstrekker:

ZonMW

Start:

September 2022

Duur:

30 maanden

Aanleiding van het project

Zorgprofessionals zoeken in hun begeleiding naar mogelijkheden om de zelfstandigheid van jongeren te versterken. De jongeren ervaren het als lastig om zich bijvoorbeeld aan afspraken te houden, overzicht te houden over financiën, of om gezond te eten. Technologie zou hen hierbij naar eigen zeggen kunnen helpen. Ook zorgprofessionals zien steeds vaker mogelijkheden om ondersteunende technologische tools te benutten. Maar hoe vind je nou die instrumenten die passen bij de behoefte van een jongere. Hoe vertaal je de ondersteuningsvraag naar een geschikte en bruikbare technologische oplossing? En hoe werk je eraan om een volgens de jongere helpende tool beter in te bedden in zijn/haar leven?

Doel van het project

In dit project ontwikkelen we een methode die zorgprofessionals helpt bij het proces om samen met jongeren technologie te selecteren en te gebruiken die bij hen past. Naast de technologische oplossing helpt de methode ook bij het creëren van gezamenlijk inzicht in de persoonlijke doelen en ondersteuningsbehoeften van de jongere. Vervolgens onderzoeken we of de methode de jongeren ook zelfstandiger maakt en hoe professionals de aanpak kunnen integreren in hun dagelijks werk. De onderzoeksvraag van dit project luidt: Hoe kunnen zorgprofessionals technologie betekenisvol inzetten om de zelfstandigheid van jongeren in een kwetsbare situatie te stimuleren?

Samenwerking

In dit project werken we samen met:
 • Pluryn
 • VIGO
 • Gemeenten regio Nijmegen
 • HAN
 • Praktikon
 • Radboud Universiteit
 • Zorgbelang Inclusief 
Zij zijn allen verbonden aan de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out.

Methode

In het onderzoek worden de volgende deelvragen beantwoord:
 1. Wat zijn behoeften en wensen van jongeren en van hun professionals bij het inzetten van technologie voor het vergroten van zelfstandigheid van jongeren? 
 2. Wat zijn volgens jongeren en hun professionals faciliterende en belemmerende factoren met betrekking tot de inzet van deze technologische toepassingen?
 3. Uit welke onderdelen bestaat de eCoach methode?
 4. Leidt de eCoach methode tot een toename van de zelfstandigheid van jongeren en van de self efficacy van professionals?
 

Persona's en scenario's

Om deelvraag 1 en 2 te beantwoorden ontwikkelen we allereerst uitgebreide omschrijvingen van het dagelijks leven van jongeren die in een 24 uurs setting wonen, van hun netwerk en van betrokken professionals in de vorm van persona’s & scenario’s (Van der Bijl & van der Voort, 2013). Hierbij brengen we ook de context van de zorg in kaart (Stappers et al., 2009). De focus ligt op persoonlijke capaciteiten, behoeften, en een analyse van het huidige technologiegebruik.

Co-design

Om deelvraag 2 en 3 te beantwoorden ontwikkelen we de eCoach methode met actieve inbreng van alle stakeholders. We volgen een aanpak van ontwerpgericht actieonderzoek, gebruik makend van diverse co-design technieken (Simonsen & Robertson, 2013). In dit onderzoek kiezen we voor een vernieuwende en onconventionele aanpak waarin ontwerpgerichte technieken worden ingezet door de professionals en de jongeren zelf, om zodoende hun eigen dagelijkse omgeving vorm te geven. 

Onze focus ligt hierbij op de creatieve configuratie: het combineren en personaliseren van bestaande technologieën. We zien in deze werkwijze een nieuwe rol weggelegd voor de zorgprofessional. Professionals gaan in deze visie meer faciliteren, ondersteunen, en samenwerken met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Dit vraag om een relationele, sociale benadering (Reerink, 2017). 

In 10 casestudies ontwikkelen een jongere én de betrokken begeleider gezamenlijk, in een aantal ontwerp-iteraties, een persoonlijke, op maat gesneden technologische omgeving, testen die uit in de praktijk en evalueren het gebruik. 

Toepassen van de eCoach methode

Voor de laatste deelvraag passen 15 jongeren en hun begeleiders de eCoach methode toe en meten we de impact van de methode op de zelfredzaamheid. Daarnaast houden we interviews met de jongeren, professionals en andere stakeholders in de organisatie om de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de methode binnen de organisatie in kaart te brengen. Als laatste stellen we een maatschappelijke business case op om de waarden en lasten van de eCoach methode voor alle stakeholders in kaart te brengen. Resultaat is een door alle stakeholders gedragen advies om de methode wel of niet te implementeren.

We zien kansen in het beter benutten van technologie in de jeugdzorg."