Op weg naar duurzaam belastingadvies

Welke kansen zijn er voor de fiscaal adviseur bij de duurzaamheidstransitie in het MKB?

Overlegen en samenwerken

Snelle informatie

Projectleider

Fred de Jong

Startdatum

1 maart 2021

Looptijd

4 jaar

Status

Lopend

Gekoppeld aan

Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Aanleiding

Duurzaamheid en financieel-fiscaal advies zijn vaak nog beperkt tot de inzet van fiscale instrumenten: energie- en milieu-investeringsaftrek, de elektrische auto, de fiets van de zaak en de plaatsing van zonnepanelen. Toch kunnen we duurzaamheid ook breder zien, namelijk in relatie tot circulaire economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MKB-Nederland vertaalt het zelfs naar ‘het zorgen voor brede welvaart’. Hoe kunnen we tot een eenduidige en tegelijk veelzijdige benadering komen die bruikbaar is in de praktijk van de financieel-fiscaal adviseur? En die zelfs nieuwe kansen biedt aan die praktijk? 

Doel

Doel van het hieronder uitgelichte project is meer inzicht te krijgen in de rol en mogelijkheden van belastingadviseurs bij de verduurzamingstransitie van het MKB. Daarmee willen we de adviesmarkt helpen zich verder te ontwikkelen. Tegelijk dragen we hierdoor bij aan de ontwikkeling van de HAN-opleiding Finance, Tax & Advice (FTA).  

Werkwijze

Voor hun afstudeeropdracht onderzochten drie studenten van de HAN de rol van belastingadviseurs bij de verduurzaming van het MKB. Opdrachtgever was het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax. De studenten deden literatuuronderzoek en deskresearch. Daarnaast spraken ze met achttien belastingadviseurs. 

Resultaten uit het onderzoek 

Uit het onderzoek kwamen de volgende thema’s en resultaten naar voren:

Uit het onderzoek kwamen de volgende thema’s en resultaten naar voren: 

Hoe duurzaamheid leeft

Duurzaamheid is nog niet zozeer een item voor de belastingadviseur, wel wordt het belang ervan ingezien.

Meer wettelijke instrumenten

Belastingadviseurs willen meer wettelijke instrumenten om te kunnen adviseren over verduurzaming van het MKB.

Greenwashing

Hoe greenwashing te voorkomen?

Kansen

Kansen voor de belastingadviseur.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit thema en ons onderzoek? Neem contact met ons op! 

• Fred de Jong, associate lector Sustainable Finance & Tax – Fred.deJong@han.nl 

• HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie – cmw@han.nl  

Onze partners

FIOD

Betrokken opleidingen

De HAN werkt vanuit de driehoek Onderwijs – Onderzoek – Werkveld. Vanuit het onderwijs zijn op dit moment de volgende opleidingen betrokken bij dit project: 

Bedrijfskunde 

Finance, Tax and Advice