Het brede belang van financiële gezondheid

Financieel adviseurs zijn actief in zorg- en inkomensverzekeringen, waarbij gezondheid een belangrijk thema is. Des te gezonder, des te lager de schadelast en des te goedkoper de premie. Maar er is nog een directe link tussen financieel/fiscaal advies en gezondheid.

343397 Foto van rekenmachine, pen, papieren en stethoscoop voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Snelle informatie

Projectleider

dr. Fred de Jong

Startdatum

15 september 2021

Status

Lopend

Gekoppeld aan

  • Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax
  • HAN focusthema Health
  • Opleiding Finance, Tax and Advice
  • Opleiding Social Work

Aanleiding

Huishoudens met problematische schulden en gezinnen die in de toekomst in financiële problemen komen zullen uiteindelijk bij de overheid aankloppen voor hulp. De maatschappelijke kosten van schulden worden door het Nibud (2014) geraamd op €11 miljard per jaar. Die kosten bestaan bijvoorbeeld uit de toename van uitkeringen, psychische hulp, noodopvang en schuldhulpverlening. Op basis van ander onderzoek van het Nibud (2017) heeft Adfiz (2020) berekend dat de kosten voor werkgevers als gevolg van personeel met financiële problemen, jaarlijks circa 8 miljard euro bedragen.

62% van de werkgevers (Nibud, 2017b) heeft personeel met schulden en gemiddeld kost een werknemer met financiële zorgen een werkgever €13.000 per jaar. Door hoger ziekteverzuim en lagere productiviteit. Uit het Global Benefits Attitudes Survey van Willis Towers Watson (2017) blijkt dat met name jonge werknemers (43%) – de zogenaamde millennials – zorgen hebben over hun huidige en toekomstige situatie. Financiële zorgen blijken een negatief effect te hebben op gezondheid, maar ook op aanwezigheid, productiviteit en betrokkenheid van werknemers.

Hypothese

Er is een relatie tussen financiële gezondheid en fysieke en mentale gezondheid. Daarmee is er ook een relatie tussen financieel / fiscaal adviseurs en gezondheid. Door goed advies hebben consumenten / werknemers meer grip op hun financiën, minder zorgen over financiën en dat levert minder stress op en minder fysieke klachten als gevolg van die stress.

De hypothese is dan ook: Goed financieel en fiscaal advies kan bijdragen aan het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Financieel en fiscaal adviseurs kunnen een bijdrage leveren aan het zorgen voor financiële gezondheid. En daarmee het versterken van fysieke / mentale gezondheid. Of het voorkomen van gezondheidsproblemen. De HAN leidt nieuwe financieel en fiscaal adviseurs op, mede op basis van de principes van meervoudige waardecreatie.

Maar wat doet de HAN op dit moment zelf aan de financiële gezondheid van studenten en medewerkers? Dat is een vraag die studenten kunnen beantwoorden via een onderzoeks- of afstudeeropdracht.

343396 Foto van een vrouw die haar administratie doet in haar keuken voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Doel

Het doel van dit project is kennis ontwikkelen en onderzoek doen, in samenwerking met studenten, naar de manier waarop de HAN bijdraagt aan financiële gezondheid van studenten en medewerkers.

Het onderzoek beoogt ook een concreet advies aan het College van Bestuur te geven over hoe de HAN de financiële gezondheid van medewerkers en studenten kan bevorderen.

Werkwijze

Het project is net van start gegaan. Op dit moment bevindt het zich in de opstartfase en worden studenten geworven om vanuit hun stage- en/of afstudeeropdracht in dit onderzoek aan de slag te gaan. 

Resultaten

Zodra de (eerste) resultaten bekend zijn, zullen deze gedeeld worden. 

Betrokken opleidingen

De opleidingen Finance, Tax and Advice en Social Work zijn betrokken bij dit project. De multidisciplinaire samenwerking en verbinding tussen verschillende sectoren is van grote toegevoegde waarde. 

Meer weten?

Neem contact met ons op: