Data-analyse voor duurzaamheidsadvies

Hoe maak je duurzaamheid bespreekbaar op basis van signalen gebaseerd op data-analyse? Dit zodat de fiscaal adviseur zijn advies nog beter kan afstemmen en kan bijdragen aan toekomstbestendigheid.

343453 Foto van twee mensen in overleg met laptop voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Snelle informatie

Projectleider

Fred de Jong

Startdatum

1 maart 2021

Status

Lopend

Aanleiding

Fiscaal adviseurs zijn druk bezig met doorlopende werkzaamheden als het doen van aangiftes en het maken van jaarrekeningen. Tijdens die werkzaamheden is nog onvoldoende aandacht voor het verduurzamingsvraagstuk waar MKB-ers voor staan. Fiscaal adviseurs geven aan wel meer aan verduurzamingsadvies te willen gaan doen, maar geven ook aan nog onvoldoende instrumenten daarvoor te kennen.

Doel

Doel van dit onderzoeksproject is om met behulp van geautomatiseerde data uit jaarrekeningen en aangiftes de fiscaal adviseur signalen te geven waarmee verduurzamingskansen makkelijker bespreekbaar gemaakt kunnen worden met de MKB-er. 

Werkwijze

Het project is net van start gegaan. Er vinden in deze eerste fase rondetafelgesprekken plaats met fiscaal adviseurs om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. 

343395 Foto van rekenmachine, vier handen en een laptop voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Resultaten

Zodra de eerste resultaten bekend zijn, zullen deze gedeeld worden. 

Betrokken opleiding

De (studenten van de) opleiding Finance, Tax and Advice is betrokken bij dit onderzoek. 

Meer weten?

Wilt u meer weten of dit onderzoeksproject? Neem dan contact met ons op: