Project Kwalitatieve evaluatie leerwerktraject Dynamisch op Weg

groep mensen achter laptop informeel

Mensen zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werkleerbedrijf ‘Dynamisch op Weg’ is opgezet om onder andere jongeren en statushouders voor te bereiden op werk. Dit onder begeleiding van een jobcoach. Levert deze aanpak en samenwerking betekenisvolle resultaten op?

Snelle info

Status:

Lopend

Startdatum:

Januari 2020

Looptijd:

Januari 2020 - juli 2021

Subsidie budget:

Dit project ontvangt subsidie van Regieorgaan SIA (KIEM mkb)

Projectleider

Lineke van Hal

Aanleiding

In hoeverre levert de aanpak van en samenwerking binnen het leerwerktraject Dynamisch op Weg resultaten op die voor de deelnemers en betrokken organisaties betekenisvol zijn? We onderzoeken dit op kwalitatieve wijze vanuit de HAN-lectoraten Arbeid & Gezondheid en Arbeidsdeskundigheid.

Doel

Overkoepelend doel van deze kwalitatieve evaluatie is om:

 1. Inzicht te verschaffen in indicatoren die van belang zijn voor een succesvolle samenwerking tussen betrokken organisaties en met deelnemers.
 2. Inzicht te verschaffen in factoren die een rol spelen bij succesvolle plaatsing.
 3. Een indicatie te geven van de maatschappelijke rendementen van leerwerktrajecten. 

Resultaten

Tussen september 2020 en juli 2021 vindt een kwalitatieve evaluatie plaats op de volgende niveaus:

Ervaringen individuele deelnemers

 • Vanuit de perspectieven van deelnemers verkrijgen we meer inzicht in wat ‘Dynamisch op Weg’ voor hen betekent. Dit gebeurt door de inzet van studentonderzoekers van de HAN, middels participerende observaties en interviews.
 • Opbrengsten:
  • Succesfactoren en belemmerende factoren in kaart vanuit deelnemersperspectief. 
  • Conceptontwikkeling van werkvormen voor jobcoaches in aansluiting op behoeften van deelnemers.

Maatschappelijk rendement

 • Van de trajecten van 3 deelnemers brengen we op gestructureerde wijze het sociaal-maatschappelijk en financieel rendement in beeld. Dit gebeurt door de inzet van het instrument Effectencalculator: 
 • Opbrengst: inzicht in maatschappelijk rendementen op casusniveau.

Leren en verbreden

Leren van vergelijkbare initiatieven en de aanpak van Dynamisch op Weg ook elders in het land laten landen. Dit door deelname aan het Leeratelier Jongeren, Inclusie & Participatie van de HAN. Daar nemen al sociaal ondernemers, maatschappelijke instanties, onderwijsinstellingen, gemeenten en jongeren aan deel. 

Onderzoeksverslag 'Gewoon Doen'

Bekijk de kwalitatieve evaluatie van het werkleertraject Dynamisch op Weg.

Achtergrond

Mkb-er Sallandse Wegenbouw zette samen met maatschappelijke dienstverlening De Kern en ROC Twente het werkleerbedrijf ‘Dynamisch op Weg’ (DoW) op. De deelnemers aan het leertraject krijgen tijdens het voortraject en hun opleiding begeleiding van jobcoaches vanuit ‘de Kern’, een maatschappelijk dienstverlenende organisatie. En volgen een opleiding bij INFRA-VAK met baangarantie of worden begeleid naar een andere sector. 

De initiatiefnemers van Dynamisch op Weg willen weten:

 • hoe zij de beste begeleiding kunnen bieden;
 • wat dit samenwerkingsinitiatief concreet oplevert;
 • hoe ze dit initiatief kunnen verduurzamen. 

Onze HAN-lectoraten Arbeid en Gezondheid en Arbeidsdeskundigheid zijn gevraagd om dit te onderzoeken. We hebben hiervoor subsidie aangevraagd en ontvangen.

Subsidieverstrekker

Dit project ontvangt subsidie van Regieorgaan SIA (KIEM mkb).

Onze partners

 • Sallandse Wegenbouw
 • Stichting de Kern
 • ROC Twente 
 • Lectoraat Versterken van sociale kwaliteit
 • Leeratelier Jongeren, Inclusie en Participatie  

Betrokken docentonderzoeker

Dr. Joos Meesters

Meer weten over de kwalitatieve evaluatie?

Associate lector Lineke van Hal

 • 06-29356512
 • lineke.vanhal@han.nl
 • Lectoraat
   

  Arbeid en Gezondheid

  Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

  twee vrouwen in gesprek
  Zwaartepunt
   

  Health

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
  Blijf op de hoogte

  Abonneer op onze nieuwsbrief

  Voor actuele en betrouwbare kennis rondom zwaartepunt Health, schrijf je in op onze nieuwsbrief om maandelijkse updates te ontvangen van de gang van zaken.

  twee mannen en twee vrouwen pratend door de gang