Project Toekomstbestendig Slim, Schoon en Sociaal: 3S-tool

283182 HAN Toekomstfestival themasessie Samen Slim (Smart Region) 3

2ejaars-studenten Bedrijfskunde gaan met bedrijven in gesprek over hoe Slim, Schoon en Sociaal ze zijn. Door middel van een vragenlijst 'scannen' ze de bedrijven. Praktijkpartner RvN@ draagt bedrijven aan, studievereniging Nexus matcht de studenten en docenten Bedrijfskunde begeleiden het project.

Snelle info

Projectleider:

Hubčrt Bijsterveld

Startdatum:

1 januari 2020

Status:

Lopend

Looptijd:

31 december 2022

Doelen van het project

  1. Inzicht krijgen in de betekenis van de 3S-tool om zicht te krijgen op ontwikkelingsbehoefte van organisaties op de terreinen slim, schoon en sociaal.
  2. Studenten van de HAN kennis op laten doen over de concepten slim, schoon en sociaal als focusgebieden van de HAN.
  3. Bedrijven meer verbinden aan onderwijsinstellingen om zo ingangen te vinden tot potentiële medewerkers. Daarnaast zicht krijgen op extra expertise en daarmee het eigen bedrijf te ontwikkelen.
  4. Ervaring opdoen met samenwerken in de driehoek van onderwijs, onderzoek en werkveld om vervolgens toe te werken naar duurzame verbindingen

Onderzoeksopzet en resultaten

1. Voorbereidingsfase
In de voorbereiding hebben vierdejaars-studenten het 3S-instrument doorontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van het lectoraat Smart Business en de opleiding Bedrijfskunde. Zij maakten het instrument geschikt voor de tweedejaars-studenten. Tevens ontwikkelde ze een digitale tool om de bevindingen in te verzamelen. Zo kon er eenvoudig een meta-analyse uitgevoerd worden en is de userexperience van de tool vergroot. RVN@, de opleiding Bedrijfskunde en het lectoraat Smart Business spraken een gezamenlijke ambitie uit.

2. Instructiefase 
Tweedejaars-studenten konden zich vooraf verdiepen in het concept. Ook oefenden ze de gesprekken met de bedrijven met een rollenspel. 

3. Uitvoeringsfase 
De studenten gemaild bezochten de bedrijven. In totaal hebben er 40 bedrijfsbezoeken plaatsgevonden en hebben ongeveer 30 studenten deelgenomen. De eerstejaars werkten in duo’s, de ouderejaars individueel. 

4. Afhandelingsfase 
Nadat de bevindingen waren verwerkt, hebben de studenten een meta-analyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat het instrument verdere validatie behoeft om daadwerkelijk betrouwbare uitspraken te kunnen doen. In de evaluatiesessie zijn goede handreikingen gedaan voor verbetering. 

Slim vraagt meer aandacht dan schoon en sociaal. Er is veel behoefte aan technisch personeel. Schoon en sociaal zijn ‘makkelijker te implementeren’. Er zijn kleinere stappen in te zetten, zoals afvalscheiding. Slim vraagt vaak al meteen een investering, zowel qua kennis als financieel.
Er is behoefte aan stagiares en kennis over wat lectoraten kunnen bieden. De samenwerking tussen kan mogelijk verdiept worden door een gezamenlijke onderzoeksprogrammering op te zetten tussen RVN@, de bedrijven die zich op een bepaald thema willen verdiepen en een aantal lectoraten (zoals lectoraat Meervoudige Waardecreatie voor schoon, lectoraat Smart Business voor slim en lectoraat HRM voor sociaal).

Meer weten? Neem contact op met:

Hubčrt Bijsterveld

  • hubert.bijsterveld@han.nl
  • LectoraatSmart Business

    Hoe kunnen (samenwerkende) organisaties slimme technologie toepassen om nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren? Ons lectoraat zoekt naar antwoorden door het uitvoeren van ontwerpgericht en actiegericht onderzoek. 

    smart industry deeltijd fabriek