overleg met post-its

De ‘change-agent-vaardigheden’ kwamen nog nauwelijks in de opleiding naar voren. De focus binnen de ALPO lag vooral op leraar worden en academische vaardigheden ontwikkelen. Beide zijn belangrijk en krijgen ruime aandacht, maar zijn juíst belangrijk omdat ze voorwaardelijk zijn voor het kunnen functioneren als change-agent. 

Van academische leraren wordt verwacht dat ze niet alleen les geven aan de eigen groep, maar juist ook dat ze kartrekker zijn van vernieuwingsprocessen op school. Docent-onderzoeker Fedor de Beer onderzocht samen met ALPO-alumni en -studenten hoe verandermanagement te integreren in het onderwijs van de ALPO. Hiervoor ontving hij in 2018 een Comenius Teaching Fellowship van 50.000 euro. Hij ontwikkelde samen met academische leraren uit het werkveld en studenten van de ALPO een nieuwe module burgerschapsvorming. Daarmee leren studenten tijdens hun stage niet alleen hoe ze les moeten geven aan de klas, maar juist ook hoe ze als ‘change-agent’ het burgerschapsonderwijs van hun school actief mee kunnen ontwikkelen. 

Twee vliegen in één klap 

In de nieuwe module Burgerschapsvorming in ALPO-3 dagen we studenten uit een voortrekkersrol te nemen op hun stageschool bij het ontwerpen van nieuwe burgerschapsvormende onderwijsactiviteiten. Op deze wijze oefenen ze in de praktijk hoe ze een change-agent kunnen zijn en ontwikkelen ze de daarvoor benodigde vaardigheden (deliberate practise). Voor de meeste studenten is dit een flinke uitdaging, want er wordt van ze verwacht dat ze echt hun rol pakken binnen het team. De winst is tweeledigstudenten dragen al vóór hun diplomering bij aan de ontwikkeling van passend burgerschapsvormend onderwijs op hun stageschool. Ezij ervaren daarnaast zelf al wat de rol van academische leraar op teamniveau in de praktijk inhoudt. 

Aanleiding

Willen we dat ALPO-studenten later als academische leraren een voortrekkersrol spelen bij innovatie op schoolniveau? Dan moeten ze het lef hebben om initiatief te nemen. En over competenties beschikken om een team mee te krijgen. Daar bereiden we onze studenten op de ALPO nog onvoldoende op voor. 

Doel

Doel van dit project was: het onderwijs binnen de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) herontwerpen. Zodat studenten die vaardigheden oefenen die passen bij waar we ze voor opleiden. Het gaat om ‘change-agent-vaardigheden als: hoe neem je een team mee? Hoe communiceer je zo naar collega’s dat je ze mee krijgt? Hoe zorg je voor verandering en innovatie in samenspraak met collega’s? Door deze kennis en vaardigheden in te zetten kunnen de academische leraren daadwerkelijk een verschil maken in en met een team. 

Nieuws en artikelen

de startende leraar

Inductie van startende leraren: nog slagen te maken

Startende leraren struikelen nogal eens. Waarover, en wat is eraan te doen? In een online symposium deelden Helma Oolbekkink (HAN) en Harmen Schaap (RU) de uitkomst van onderzoek waarin ze samenwerkten: de inductiefase heeft nog aandacht nodig.

HAN Redactie
02 oktober 2020
docent legt uit met wereldkaart
Miniconferentie

Terugblik miniconferentie vraaggestuurd leren

Veel leraren zijn enthousiast over vraaggestuurd leren. Maar lastig is het ook. Docent-onderzoeker Harry Stokhof (HAN) onderzoekt hoe leraren hun leerlingen efficiënter en effectiever van vraag naar antwoord kunnen begeleiden. Wat is de tussenstand en hoe verging het de ontwerpteams in de eerste helft van het tweejarige traject?

HAN Redactie
24 september 2020
Foto van event vraaggestuurd leren
Stuurkracht

Geef nieuwe leraren de ruimte

Start er een nieuwe leraar op je school? Maak dan gebruik van de nieuwe ideeën en inzichten die hij of zij meebrengt. Geef de startende leraar de stuurkracht om het onderwijs te vernieuwen! Hoe kunnen scholen leraren die ruimte geven? De 3e whitepaper over stuurkracht van lector Helma Oolbekkink gaat daarop in.

HAN Redactie
11 oktober 2019
student steekt vinger op in klas
Startende leraren

Hulpmiddelen begeleiding startende leraren basisonderwijs

Veel startende leraren in het basisonderwijs stoppen binnen 5 jaar. Na jaren studeren, kiezen ze voor een andere loopbaan. Dat is in veel beroepsgroepen een probleem en zeker in het basisonderwijs, waar een lerarentekort is. Wat kun je daar aan doen? Derk-Jan Nijman en Jeroen Melgers deden daar onderzoek naar en bieden 3 tools aan.

HAN Redactie
16 oktober 2018
Studenten HAN Pabo Arnhem kijken aandachtig naar laptop. Hun docent kijkt lachend toe.
Pedagogische prioriteiten

Onderzoekers ontwikkelen prioriteitenspel voor leraren

Onderzoekers Fedor de Beer en Carlos van Kan ontwikkelden het Pedagogisch Prioriteitenspel om (toekomstige) leraren te laten ontdekken welke pedagogische idealen de belangrijkste drijfveer zijn in hun eigen onderwijs.

HAN Redactie
17 juni 2018
Spel onderdelen van het pedagogisch prioriteitenspel
Verhalen

Ontwikkel stuurkracht door verhalen te delen

Wil je je leerlingen meer zelf laten doen? Of wil je ze meer persoonlijke aandacht geven in de les? Hoe maak je je daar sterk voor? Als leraar moet je onder woorden kunnen brengen wat je wilt en waarom. De 2e whitepaper van lector Helma Oolbekkink gaat over het vertellen van verhalen. Het helpt leraren grip te krijgen op hun keuzes en hun stuurkracht te vergroten.

HAN Redactie
11 oktober 2019
Lector Helma Oolbekkink-Marchand
Spelenderwijs

Spel Onderzoekenderwijs geeft impuls aan onderzoek in de school

Stel je voor: een paar leraren buigt zich samen met een stagiair van de lerarenopleiding over een praktijkonderzoek naar pesten. De uitkomsten zijn bruikbaar, maar het onderzoek verdwijnt in een la. Het kenniscentrum Kwaliteit van Leren ontwikkelde het spel Onderzoekenderwijs om juist die kennis echt in de praktijk te gaan gebruiken.

HAN Redactie
17 april 2020
Docenten spelen het spel onderzoekenderwijs
Stuurkracht ontwikkelen

Stuurkracht van leraren ontwikkelen en versterken

Wat doe je als leraar als je wilt werken aan een project maar de ‘afgesproken’ toets moet doorgaan? Als je wilt leren van een collega, maar de ruimte ontbreekt om in andere klassen mee te kijken? Geef leraren meer stuurkracht om hun doelen te bereiken. Dat is de boodschap van Helma Oolbekkink.

HAN Redactie
27 september 2019
Lector Helma Oolbekkink-Marchand
LEROPO inductietraject

Gerichte steun voor startende leraren

Startende leraren staan voor een uitdagende opdracht. Te vaak blijkt die behoorlijk zwaar: starters vallen vaker uit dan meer ervaren collega’s en verlaten soms zelfs het vak.

HAN Redactie
30 november 2017
docent legt uit

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

Overlegen en samenwerken