overleg met post-its

De ‘change-agent-vaardigheden’ kwamen nog nauwelijks in de opleiding naar voren. De focus binnen de ALPO lag vooral op leraar worden en academische vaardigheden ontwikkelen. Beide zijn belangrijk en krijgen ruime aandacht, maar zijn juíst belangrijk omdat ze voorwaardelijk zijn voor het kunnen functioneren als change-agent. 

Van academische leraren wordt verwacht dat ze niet alleen les geven aan de eigen groep, maar juist ook dat ze kartrekker zijn van vernieuwingsprocessen op school. Docent-onderzoeker Fedor de Beer onderzocht samen met ALPO-alumni en -studenten hoe verandermanagement te integreren in het onderwijs van de ALPO. Hiervoor ontving hij in 2018 een Comenius Teaching Fellowship van 50.000 euro. Hij ontwikkelde samen met academische leraren uit het werkveld en studenten van de ALPO een nieuwe module burgerschapsvorming. Daarmee leren studenten tijdens hun stage niet alleen hoe ze les moeten geven aan de klas, maar juist ook hoe ze als ‘change-agent’ het burgerschapsonderwijs van hun school actief mee kunnen ontwikkelen. 

Twee vliegen in één klap 

In de nieuwe module Burgerschapsvorming in ALPO-3 dagen we studenten uit een voortrekkersrol te nemen op hun stageschool bij het ontwerpen van nieuwe burgerschapsvormende onderwijsactiviteiten. Op deze wijze oefenen ze in de praktijk hoe ze een change-agent kunnen zijn en ontwikkelen ze de daarvoor benodigde vaardigheden (deliberate practise). Voor de meeste studenten is dit een flinke uitdaging, want er wordt van ze verwacht dat ze echt hun rol pakken binnen het team. De winst is tweeledigstudenten dragen al vóór hun diplomering bij aan de ontwikkeling van passend burgerschapsvormend onderwijs op hun stageschool. Ezij ervaren daarnaast zelf al wat de rol van academische leraar op teamniveau in de praktijk inhoudt. 

Aanleiding

Willen we dat ALPO-studenten later als academische leraren een voortrekkersrol spelen bij innovatie op schoolniveau? Dan moeten ze het lef hebben om initiatief te nemen. En over competenties beschikken om een team mee te krijgen. Daar bereiden we onze studenten op de ALPO nog onvoldoende op voor. 

Doel

Doel van dit project was: het onderwijs binnen de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) herontwerpen. Zodat studenten die vaardigheden oefenen die passen bij waar we ze voor opleiden. Het gaat om ‘change-agent-vaardigheden als: hoe neem je een team mee? Hoe communiceer je zo naar collega’s dat je ze mee krijgt? Hoe zorg je voor verandering en innovatie in samenspraak met collega’s? Door deze kennis en vaardigheden in te zetten kunnen de academische leraren daadwerkelijk een verschil maken in en met een team. 

Nieuws en artikelen

515495 Super agent spel. Kennislab. Kennisfestival
30401 Docent aan het lesgeven
371108 leerling onderbouw leest boek
Start ‘De leraar als ontwerper’ Landelijk expertisenetwerk
234460 null
31674 kinderen in de klas met vinger omhoog
492791 Geert Kelchtermans aan het woord tijdens de educatie pitstop van 24 januari.
Associate lector Roel Grol Focus op De Leraar als Ontwerper
363949 Roel Grol, onderzoeker bij het LeerLab. Educatie
De onderzoekers van de HANEdwin Buijs
354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)
Stuurkracht van leraren Blijf toetsbewaam: pak de regie!
235923 Studenten HAN Pabo Arnhem lachen in kantine.

ALLE ACTUALITEITEN OP JE DIGITALE DEURMAT?  Volg onze nieuwsbrief 'Voor het leren van vandaag en morgen!'

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar kennis en activiteiten in de digitale nieuwsbrief 'Voor het leren van vandaag en morgen!' Ontvang het laatste nieuws over o.a. onze opleidingen, events, onderzoeksresultaten en samenwerkingen een aantal keer per jaar in je inbox! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Overlegen en samenwerken