Project Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

twee vrouwen in gesprek

De arbeidsmarkt is continue in beweging. Werkenden moeten gezond blijven en een leven lang ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Maar wat betekent duurzame inzetbaarheid precies? En wat is er bekend vanuit wetenschap en praktijk over dit thema?

Startdatum

Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) is in 2011 opgericht door prof. dr. Annet de Lange (HAN) en prof. dr. Beatrice van der Heijden (Radboud Universiteit).

Aanleiding van het project

Dit netwerk is opgericht om kennis over het thema duurzame inzetbaarheid van werkenden uit de wetenschap en praktijk te bundelen. En om relevante kennis laagdrempelig beschikbaar te maken via de website, congressen en publicaties als een handboek.

Doel

Het NKDI wil nieuwe (evidence-based) maatregelen en/of interventies ontwikkelen om duurzame inzetbaarheid van werkenden over de levensloop te bevorderen.

twee docenten tijdens cms cursus
Foto van een elektrische auto

Wie kunnen aansluiten?

Onderzoekers en professionals, die werkzaam zijn op het terrein van duurzame inzetbaarheid.

Wat doen we binnen dit netwerk?

We delen binnen dit netwerk kennis met elkaar. En verbinden wetenschap en praktijk met elkaar door:

  • gericht (beleids)advies te geven aan werkenden, werkgevers en overheid;
  • congressen te organiseren over actuele thema’s;
  • bij te dragen aan valorisatie van (evidence-based) wetenschappelijke kennis naar praktijkinstellingen. Dit door middel van informatieverspreiding en het genereren van nieuw implementatieonderzoek;
  • het verzamelen van internationale best practices over duurzame inzetbaarheid;
  • het ontwikkelen van masterclasses, (geïntegreerd) onderwijs en handboeken voor het hoger (beroeps)onderwijs.

Het NKDI heeft een gedreven bestuur met een vast team aan ondersteuners. Zijn maken van de website een platform voor duurzame inzetbaarheid. Op de site NKDI.nl vind je onder andere nieuwsberichten, columns en informatie over congressen.

Deelnemen aan ons netwerk?

Wil je meer weten over het NKDI? Of wil je graag deelnemen aan ons netwerk? Neem dan contact op met Annet de Lange: annet.delange@han.nl.

Nieuws

Loopbaan APK event

Een geregelde check van je loopbaan zou heel normaal moeten zijn

Tijdens een drukbezocht Loopbaan APK event in Nijmegen-Lent werd de discussie over duurzame inzetbaarheid volop gevoerd. HAN-lector Jos Sanders: “We hebben eigenlijk alles in huis voor een geregelde loopbaancheck: de kennis, de instrumentarium, de data… Laten we er samen voor zorgen dat het de mensen die het nodig hebben ook bereikt.”

HAN Redactie
26 mei 2019
jonge mensen overleggen op kantoor

Gezond samenwerken rond nieuw concept Healthy Healthcare

Healthy Healthcare kan een nieuwe creatieve oplossing zijn voor professionals in de gezondheidszorg die zich afvragen hoe we de kwaliteitsstandaarden binnen de gezondheidszorg handhaven. En hoe doen we dat als de sector door vergrijzing en beroepsgerelateerde uitval met steeds minder mensen toch goede zorg wil verlenen?Leden van het netwerk van de European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) kwamen eind maart samen op de HAN Campus in Nijmegen om te discussiëren over Healthy Healthcare. Wat is de bedoeling?

HAN Redactie
08 april 2019
portret Annet de Lange

HAN-lector Annet de Lange benoemd op bijzondere leerstoel Open Universiteit

Dr. Annet de Lange is per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden op het werk’ aan de Open Universiteit (OU). De HAN heeft deze leerstoel ingesteld en ondergebracht bij de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie bij de OU.

HAN Redactie
05 september 2018
portret Annet de Lange

Toekenning financiering 6 HAN-projecten zwaartepunt Health

Iedereen heeft recht op goede gezondheid en toegankelijke gezondheidszorg. Ook in Nederland bestaan grote verschillen in levensverwachting en ervaren gezondheid die samenhangen met sociaal-economische omstandigheden. Het verkleinen van deze gezondheidsverschillen; dat is de focus van Health. Voor 2019 is aan 6 HAN-projecten financiering toegekend vanuit dit zwaartepunt.

HAN Redactie
05 december 2018
null

Karen Pak cum laude gepromoveerd

Karen Pak heeft op 2 oktober 2020 haar proefschrift cum laude verdedigd. In haar proefschrift werd de rol van HRM bij het verlengen van werkzame levens onderzocht. Hoewel een toenemend aantal onderzoeken zich richt op het bevorderen van doorwerken tot op latere leeftijd, zijn er maar weinig studies die de mogelijke effecten van Human Resource Management en de rol van grote levensgebeurtenissen hierin onderzoeken.

HAN Redactie
26 november 2020
Witte vlag met HAN logo tijdens de open dag
Ondernemers geraakt door de coronacrisis

Ondernemer, pak je (opleidings)kans!

Als zelfstandig ondernemer ondervind je als geen ander de gevolgen van de coronacrisis. Noodgedwongen moet je jouw organisatie of bedrijf aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. In deze onzekere tijd bieden we jou daarom extra kansen om jezelf te ontwikkelen. Of om aan je organisatie te werken.

HAN Redactie
25 februari 2021
32240 economie management recht
College van Bestuur op bezoek

"Het hbo is veel leuker dan de universiteit"

Het College van Bestuur (CvB) bezocht begin juli de Academie Organisatie en Ontwikkeling. Academiedirecteur Gisela Albers en de academiemanagers ontvingen de leden van het CvB. Studenten en docenten presenteerden hen een aantal highlights van de academie.

HAN Redactie
12 juli 2021
32447 Basecamp, Bisschop Hamerhuis, studenten op blauwe bank, ontspannen, landscape, FEM HBO Rechten
Samenwerking HAN, WZW en CHE

Nieuw leiderschapsprogramma ontwikkeld voor talent in de ouderenzorg

Het behoud van medewerkers in Zorg en Welzijn is belangrijker dan ooit. Om talent te behouden hebben de HAN, de Christelijke Hogeschool Ede, WZW en 14 ouderenzorgorganisaties in de regio’s Arnhem en Foodvalley de handen ineen geslagen. Gezamenlijk hebben zij een leiderschapsprogramma ontwikkeld.

HAN Redactie
06 oktober 2021
55657 Ouderenzorg
'Als we maar naar school kunnen'

HAN-docent Shani Mooijman aan tafel bij Humberto Tan

Zondagavond 14 november was docent Shani Mooijman te gast bij Humberto Tan. Shani benoemde de effecten van de coronamaatregelen op studenten: "Ze zijn vooral bang dat ze weer continu thuis moeten blijven."

HAN Redactie
22 november 2021
355201 Shani Mooijman bij uitzending Humberto Tan met HAN logo
Health postdoconderzoek

Sterker en weerbaarder: mbo’ers in de zorg

De kans op uitval bij jonge, net gestarte zorgmedewerkers is groot. Zonde. Want daarmee slinken hun kansen op een succesvolle loopbaan en een gezond leven. Of een sport- en beweegprogramma helpt hun mentale vitaliteit te vergroten? Dat zoekt Velibor Peters uit in zijn postdoconderzoek.

HAN Redactie
22 november 2021
109962 fitnesstrainer in de sportschool in gesprek met een blonde vrouw met overgewicht

LectoraatHuman Resource Management

Als lectoraat richten we ons op de centrale vraag: hoe houden we mensen langer en gezond aan het werk? Wij gaan na welke HRM-instrumenten doelmatig en kosteneffectief zijn voor een specifieke organisatie. En zetten onze expertise hiervoor in.

mensen vaag in kleur een ouder iemand en een kind

ZwaartepuntHealth

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Voor actuele en betrouwbare kennis rondom de zwaartepunten, schrijf je in op onze nieuwsbrief om maandelijkse updates te ontvangen van de gang van zaken.

lessituatie