Project Innovatiehubs 3.0: een lerend netwerk voor het regionale MKB

MKB’ers staan voor de uitdaging om technologische processen en digitaliseringsprocessen te implementeren in hun bedrijf. Meegaan in de 4e revolutie is voorwaarde voor hun voortbestaan. In Gelderland blijken innovatiehubs een succesvol instrument te zijn om innovatie in het MKB te bevorderen.

Snelle info

Projectleider:

Maarten van Gils

Startdatum:

1 juni 2018

Status:

Lopend

Looptijd:

1,5 jaar (einddatum 30 november 2020)

Subsidie:

Geen

Aanleiding van het project

Innovatiehubs blijken een succesvol instrument te zijn. Het Lectoraat Smart Business levert met het doorontwikkelen van dit concept een bijdrage aan de innovatieambitie van het MKB in Gelderland.

Doel

De provincie wil met haar provinciaal economisch beleid sterker inzetten op het ondersteunen van het MKB in de Smart Industry en zijn innovatieambitie. Dit project heeft daarom als doel om het ontstaan en succes van innovatiehubs in de regio Gelderland te bevorderen. En nieuwe hubconcepten te ontwikkelen voor MKB-bedrijven in Smart Industry.

Achtergrond

Centrale onderzoeksvraag van dit project is: Hoe kunnen innovatiehubs het MKB nog beter ondersteunen en een nog krachtiger instrument worden voor het economische regionale beleid?

Resultaten

Dit project loopt momenteel nog. Een aantal tussentijdse resultaten:

 • Een structurele(re) samenwerking met SmartHub. Dit is netwerk van 150+ bedrijven uit de Achterhoek, met als doelstelling talent in de regio te houden via stageplaatsen en startersbanen.
 • Professionalisering van 'innovatiehubs' door een kwaliteitscheck te ontwikkelen. Dit wordt momenteel geïmplementeerd. De eerste hub volgens deze check gaat zich binnenkort bij het netwerk aansluiten. Ook is er een hubcoach aangesteld, die verbinding, begeleiding, samenwerking en uitbreiding van het netwerk als taak heeft. 

Meer weten? Neem contact op met:

Lector Maarten van Gils

 • maarten.vangils@han.nl
 • Nieuws

  HAN benoemt Maarten van Gils tot programmamanager Smart Region

  Lector Maarten van Gils is door het College van Bestuur benoemd tot programmamanager van het zwaartepunt Smart Region. Hij volgt hiermee lector René Bakker op. De roadmap die in 2018 is opgesteld om het zwaartepunt handen en voeten te geven, vormt de leidraad voor vervolg.

  HAN redactie
  20 februari 2019
  portret Maarten van Gils

  HAN en Innoveins ontwikkelen Ecosystem Scan for Smart Innovation

  De HAN en Innoveins lanceren medio 2019 de BESSI: de Business Ecosystem Scan for Smart Innovation. Innoveren als mkb-bedrijf anno nu, dat is allang geen onemanshow meer. Welke partners heb je nodig? En hoe geef je zo’n samenwerking vorm?

  HAN redactie
  17 december 2018
  portret Maarten van Gils

  Maarten van Gils nieuwe lector Smart Business

  Dr. ir. Maarten van Gils is benoemd tot lector Smart Business aan de Faculteit Economie en Management van de HAN en start op 22 oktober.

  HAN redactie
  05 september 2018
  portret Maarten van Gils

  'Smart Up or Shut Down', installatierede lector Maarten Van Gils

  Dr. ir. Maarten van Gils is op 20 februari door CvB-voorzitter Kees Boele geïnstalleerd als HAN-lector Smart Business. In de intreerede 'Smart Up Or Shut Down' heeft hij de 3 zwaartepunten van de HAN samengevat als Samen Sterk. "Slim, schoon en sociaal wordt het adagium voor de business van morgen."

  HAN redactie
  03 maart 2020
  portret Maarten van Gils

  Zwaartepunt Smart Region: hoe verbinding tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven?

  De wereld verandert. Via het zwaartepunt Smart Region wil de HAN de wendbaarheid van mens, organisatie en regio vergroten. De HAN-lectoren Maarten van Gils, Jos Sanders en Marijke Kral vertellen er meer over en leggen uit wat de bedoeling is.

  HAN redactie
  17 februari 2019
  null
  Interview lector Dennis Moeke

  Reguliere zorg niet bedoeld om crisispiek op te vangen

  De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen cruciaal is. En dat de overheid noodscenario’s zou moeten maken voor een volgende crisis. Dat zegt dr. Dennis Moeke, lector Logistiek & Allianties bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

  HAN redactie
  25 februari 2021
  distributiecentrum

  LectoraatSmart Business

  Hoe kunnen (samenwerkende) organisaties slimme technologie toepassen om nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren? Ons lectoraat zoekt naar antwoorden door het uitvoeren van ontwerpgericht en actiegericht onderzoek. 

  smart industry deeltijd fabriek

  Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

  Voor actuele en betrouwbare kennis rondom de zwaartepunten, schrijf je in op onze nieuwsbrief om maandelijkse updates te ontvangen van de gang van zaken.