business innovation studenten met sticky notes

Achtergrondinformatie

Onze samenleving en economie verandert rap. Dat vraagt steeds meer om flexibele werknemers die out-of-the-box kunnen en durven denken. Om werknemers die weten hoe de vraag scherp te stellen en via methodisch onderzoek tot een oplossing te komen. Ofwel: om werknemers met een onderzoekende houding en bijbehorende competenties. De werknemers van straks zijn de leerlingen van nu. Onderzoekend leren is nog lang geen gemeengoed. 

Aanleiding

Onderzoekend en ontwerpend leren; een hot topic. In Nederland en Europa leefde de angst dat we de jeugd te weinig opleiden op het gebied van wetenschap en techniek om onze economische positie te behouden. Onderzoekend leren integreren in de lespraktijk bleek lastig. Dit project startte om dit te veranderen.

Doelstelling

Het doel van het project was een impuls geven aan onderzoekend leren en verantwoord innoveren in het onderwijs. Daarvoor werd de Ark als platform ontwikkeld, waarop leerlingen allerlei materialen en ideeën kunnen vinden. Daarmee kunnen ze onderzoekend leren. En leraren vinden er tools om hun leerlingen te begeleiden en te beoordelen. 

Onderzoeken en ontdekken

Het onderzoeksproject leidde ook in ons land tot de ontwikkeling van een toolbox en training Onderzoekend Leren voor docenten in het po, vo en mbo. Maar leerlingen leren niet alleen in de klas. Ook in 'informele' omgevingen leren zij onderzoeken en ontdekken. Tijdens een bijeenkomst in het Watermuseum gingen we daarom bijvoorbeeld in op Wetenschapswijsheid.Hierbij ging het om: 

  • Leerlingen bewust(er) maken van kennis en kennistoepassingen uit onderzoek 
  • Leerlingen leren omgaan met deze kennis en kennistoepassingen 
  • Leerlingen leren nadenken over de gevolgen ervan in de samenleving 

Exposities als die in het Watermuseum zijn een heel mooi middel om met kinderen en jongeren het gesprek aan te gaan over onderzoek. 4 activiteiten van het Watermuseum zijn inmiddels opgenomen in het platform van de Ark of Inquiry.  

 

Gemeenschappelijk kader

Bovenstaande resultaten hebben niet alleen in Nederland vat gekregen op onderzoekend leren in de klas, maar in alle 13 deelnemende landen. Bovenal: er is een gemeenschappelijk kader gevormd rondom inquiry learning en er is gezamenlijk kennis ontwikkeld. Zo is een breed Europees netwerk van specialisten ontstaan dat ongetwijfeld in de toekomst meer van zich zal laten horen. 

Subsidieverstrekker

Het project Ark of Inquiry werd gefinancierd vanuit het Seventh Framework Programme (7FP). 

Nieuws en artikelen

259588 2 ALPO studenten kijken elkaar lachend aan
duo lacht
null
31512 drie studenten twee met laptop
31611 student kijkt mee met andere student
31674 kinderen in de klas met vinger omhoog
Lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen Installatie lector Tamara van Schilt-Mol
279860 Portret foto van Tamara van Schilt bij trap.
33102 Juf geeft uitleg aan kind
255833 lego poppetje met verrekijker

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

Overlegen en samenwerken