Project Ark of Inquiry: onderzoekend leren voor leraren

docent wijst met pen naar papier

Leerlingen leren om te onderzoeken en te experimenteren. Het is belangrijk, maar valt vaak niet mee. Hoe zorg je ervoor dat competenties zich ontwikkelen via een verantwoorde methode? Hoe toets je dit? De Ark of Inquiry biedt leraren in heel Europa concrete handvatten en tools.

Snelle info

Status

Afgerond

Startdatum:

Maart 2014

Looptijd:

4 jaar

Subsidie

Zevende
Kaderprogramma EU 
 

Penvoerder

University of Tartu (Estonia): 
dr. Marcus 
Pedaste
 

 

Projectleider

HAN: dr. Bregje de Vries 

Achtergrond

Onze samenleving en economie verandert rap. Dat vraagt steeds meer om flexibele werknemers die out-of-the-box kunnen en durven denken. Om werknemers die weten hoe de vraag scherp te stellen en via methodisch onderzoek tot een oplossing te komen.

business innovation studenten met sticky notes

Maak kennis Ons team

Annelies Dickhout

Annelies Dickhout

Bregje de Vries

Harry Stokhof

Onderzoeker
Harry Stokhof

Chris Kroeze

Nederlandse vertegenwoordiging

Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN vertegenwoordigde Nederland binnen de Ark. Projectleden waren onder andere: voormalig lector Bregje de Vries, directeur Annelies Dickhout, onderzoeker Ilona Schouwenaars en docent-onderzoekers Harry Stokhof en Chris Kroeze. 

Resultaten

Dit project leverde een aantal concrete resultaten op. Deze zijn gebundeld op:  

We bieden concrete handvatten om zelf methodisch aan de slag te gaan met ondezoekend leren. 

overleg met post-its

In contact komen met Art of Inquiry?

Harry Stokhof

  • harry.stokhof@han.nl
  • Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

    Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

    Overlegen en samenwerken