Prototype van de app SMART4U

 

De eerste testfase laat zien dat bij de gebruikers de veranderingsbereidheid toenam. Meer dan bij mensen zonder de app, terwijl beide groepen ambulante GGZ-behandeling ontvingen. Smart4U-gebruikers gaven bovendien aan sociaal actiever te zijn geworden. Vervolgonderzoek moet aantonen of deze acties op termijn leiden tot een groter en beter sociaal netwerk.