business innovation studenten met sticky notes

Achtergrond

Van ‘lesboeren’ naar trotse professionals 
Lector Helma Oolbekkink: Leraren voelen zich vaak uitvoerders. Of anderen zien en benaderen hen als uitvoerders. Terwijl het toch echt ook gaat om ontwerpers van onderwijs of onderzoekers van hun eigen praktijk. Het is voor (beginnende) leraren dan een uitdaging hun motivatie en passie vast te houden. Waar scholen leraren dan ook nog eens weinig vrije ruimte geven, wordt het ronduit verstikkend. Helma: Dan kun je niet anders dan met getemperde passie ‘het boek’ volgen. Heel schools, maar niet zoals een school bedoeld is!”

Van goede ideeën naar concrete acties 
Onze leraren bereiden leerlingen voor op een sterk en snel veranderende toekomst. Dat vraagt om professionaliteit rondom methodiek, leerinhoud en begeleiding van leerlingen. Aan pilots is in het Nederlandse onderwijs geen gebrek. Maar de stap van pilot naar onderwijsvernieuwing is groot. Vaak te groot. Helma: Stuurkracht bij leraren speelt een cruciale rol om door te pakken. En ook de schoolleiding moet stevig in haar schoenen staan, voor structurele inbedding van die stuurkracht. 

studenten luisteren naar docent

Aanleiding van het project

Het vak van leraar heeft volop de aandacht. Vaak als ‘probleemgebied’. Een politiek en economische thema. Zelden komt het leraarsberoep goed uit de verf. En zelden wordt een beeld geschetst waarin (toekomstige) professionals zichzelf herkennen. Hoe veranderen we dit? 

Doel

Een levend(ig) verhaal dat leraren herkennen en waardoor ze zich gezien en gesterkt voelen. Een beroepsbeeld waar een krachtige professional-in-beweging in naar voren komt. Een professional met hart voor de leerlingen en hart voor het beroep. 

Nieuws en artikelen

Lectoraat meervoudige professionaliteit van leraren helma oolbekkink
Afscheid Associate Lector Gerda GeerdinkTerugblik op 30 jaar onderwijs en onderzoek
lectoraat kwaliteiten van lerarenopleiders gerda geerdink
duo lacht
pedagogische professionaliteit lerarenopleidersNieuwe bijeenkomsten netwerk LOEPP
308003 Bijeenkomst Tijd voor Pedagogiek
30393 Docent aan tafel bij studenten
259507 ALPO leraar staat voor de klas en telt op haar vingers
Gebundelde denk- en daadkrachtKennislabs voor toekomstgericht onderwijs
291012 Maud Ras en Gijs van Hout staan aan tafel te praten over Kennislabs voor toekomstgericht onderwijs. Liggend beeld. Deze foto is uitsluitend te gebruiken voor het Jaaroverzicht. Wil je deze foto voor een ander doeleind gebruiken? Neem dan contact op met Mieke Leenders
Professionele identiteit van leraren Koffer vol handvatten voor gesprek
82159 studenten luisteren naar docent
259567 Leraar Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) en studenten in de klas

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

Overlegen en samenwerken