Informatica Communicatie Academie (ICA)

De Informatica Communicatie Academie (ICA) verzorgt de hbo-opleidingen en masterprogramma's bij de HAN University of Applied Sciences op het gebied van informatica, digitale media en communicatie. 


Praktijkgericht

Met ruim 1.600 studenten en ongeveer 120 medewerkers vormt de Informatica Communicatie Academie in Gelderland het kloppend hart van het hoger onderwijs voor toekomstige Bachelors of ICT. De academie staat voor een weloverwogen mix van ICT en Communicatie ingebed in een praktijkgerichte aanpak. Deze werkwijze stelt de student vanaf de eerste dag in staat de ‘echte’ praktijk in de vingers te krijgen, om zo bij het afronden van de studie aan de markteisen te kunnen voldoen.

Veelzijdig onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod van de Informatica Communicatie Academie is veelzijdig. Van een sterk technische benadering van een computer tot het gebruik ervan om op ongekende manieren te communiceren. En alle gebieden daar tussenin. Studenten kunnen zich op het gebied van ICT, nieuwe media en communicatie in verschillende richtingen ontwikkelen en professionaliseren. ICA biedt hiervoor de opleidingen:

Onderwijsfilosofie

De student kan een eigen kleur geven aan de opleiding door onder andere profielen binnen een opleiding en een ruime keuze aan minoren. De student is daarmee voor een groot gedeelte architect van zijn eigen studieloopbaan!

Projectgestuurd

Studenten werken in totaal 50% van hun onderwijstijd in projectteams. De opleiding legt hen daarin een leervraag voor die de studenten in de groep gezamenlijk moeten realiseren. Dat project kan - indien relevant en gewenst - worden ondersteund door een externe opdrachtgever, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven. Elk project wordt samengesteld uit een aantal projectvakken en theorievakken die qua onderwerp en thematiek naadloos op elkaar aansluiten.

Buro 302

Buro 302 is onderdeel van Informatica Communicatie Academie (ICA). Het is een full-service bureau dat hoogwaardige oplossingen ontwikkelt voor haar klanten. Geheel student based combineert het bureau Code, Creativiteit, Beeld en Communicatie.

Contacten met bedrijven

De Informatica Communicatie Academie staat met haar ICT-opleidingen in nauw contact met het bedrijfsleven. Veel docenten werken een deel van hun tijd als ICT-professional, of zijn werkzaam in het beroepenveld van multimedia design of communicatie, er zijn veel stagecontacten, afstudeeropdrachten, gezamenlijke onderwijsprojecten en gastdocenten. De academie actualiseert het aanbod voortdurend vanwege de snelle ontwikkelingen op het vakgebied.

Missie

  • De Informatica Communicatie Academie streeft ernaar om een in Nederland en onder Europese Hogescholen toonaangevende instelling te zijn en te blijven. Daarom onderhoudt zij nauwe contacten met andere toonaangevende instellingen en de beroepspraktijk en bevordert zij uitwisseling van staf en studenten.
  • Zij zet zich in voor het succes van haar studenten en doet dat door hen in een duurzame relatie te helpen het beste uit henzelf te halen, hun kansen te benutten en hun ideeën in de praktijk te brengen.
  • Zij doet dat door inspirerende onderwijsprogramma’s aan te bieden in een open, innovatieve en creatieve leeromgeving waar professionele ontwikkeling en nieuwe initiatieven voortdurend gestimuleerd worden.
  • Zij wil onder alle omstandigheden een klimaat creëren voor haar medewerkers dat ertoe bijdraagt dat loyaliteit, ontplooiing, veerkracht, belangstelling voor elkaars werk en het leveren van topprestaties vanzelfsprekend zijn.

Klanttevredenheid

De Informatica Communicatie Academie garandeert klanttevredenheid door de behoeften van haar klanten (studenten en beroepenveld ) te begrijpen, aan hun verwachtingen te beantwoorden of ze te overtreffen. Zo wint ze hun vertrouwen en loyaliteit.

Instituutsdirecteur

Ir. ing. Peter Koburg

Contactgegevens

Bekijk het overzicht met alle adressen, locaties, routebeschrijvingen, telefoon-, faxnummers en e-mailadressen van de HAN.