Faculteit Educatie

De faculteit Educatie verzorgt praktijkgerichte bachelor- en master-opleidingen op het gebied van onderwijs en opleiden. Daarnaast wordt vanuit het kenniscentrum Kwaliteit van Leren onderzoek verricht en worden door de faculteit (post-hbo)opleidingen, cursussen en trainingen verzorgd.


Faculteitsdirectie

drs. Menno Pistorius

Uitvoerende instituten en opleidingen

Instituut voor Leraar en School
2e graads-lerarenopleidingen voortgezet onderwijs: Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis, Nederlands, Duits, Frans, Engels, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Pedagogiek en Opleidingskunde.

Directie
drs. Aly Smelt-Medendorp (voorzitter)
Frank Derks (lid)
Aukje Reinerman (lid)
Marianne Stienen (lid)


Instituut HAN Pabo
Lerarenopleiding basisonderwijs, Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO).

Directie
drs. Karin van Weegen MPM (voorzitter)

Interfacultair instituut

Het interfacultair instituut HAN Masterprogramma's (HMP) biedt 20 hbo-masteropleidingen op het gebied van Gezondheid, Management, Educatie, Techniek, Life Sciences en Sport.

Directie en locatie
drs. Lilian Prevoo
Groenewoudseweg 1, Nijmegen

Kenniscentrum Kwaliteit van Leren

In het kennisnetwerk van de Faculteit Educatie leren vak- en opleidingsdocenten, didactici, trainers, lectoren, onderwijskundigen, opleidingskundigen, onderzoekers, practici uit het veld én studenten van elkaar en met elkaar. Vanuit een geïntegreerde benadering van opleiden, onderzoeken, ontwikkelen en dienstverlenen profileert de faculteit zich hiermee als Expertisecentrum voor Leren en Opleiden. Lees verder op Kenniscentrum Kwaliteit van Leren

Locaties

De opleidingen van de Faculteit Educatie zijn bijna allemaal gevestigd in Nijmegen. Uitzondering is de Pabo Arnhem, gevestigd op de HAN-campus in Arnhem.

Contactgegevens

Bekijk het overzicht met alle adressen, locaties, routebeschrijvingen, telefoon-, faxnummers en e-mailadressen van de HAN.