Huub Dekkers, lid Raad van Toezicht

Per 1 januari 2021 is drs. Huub Dekkers lid van onze Raad van Toezicht. Hij richt zich vooral op onderwijs en onderzoek. Huub (1971) is algemeen directeur bij Taleninstituut Regina Coeli.

Studenten praten in gang bij Engineering

Loopbaan Huub Dekkers

 • Algemeen directeur bij Taleninstituut Regina Coeli
 • Bestuurder/algemeen directeur bij CINOP
  (Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Expertisecentrum Inclusief Onderwijs en Global)
 • Directeur sector Onderwijs & Onderzoek en directeur Smart Urban Regions bij PwC Advisory
 • Lid van het College van Bestuur, Albeda College
 • Algemeen directeur, Tilburg University
 • Verander- en ontwikkelopdrachten en ontwikkelfuncties bij Achmea
305691 Huub Dekkers, lid Raad van Toezicht, portretfoto

Nevenfuncties en benoeming

 • VNO-NCW Brabant-Zeeland: lid stuurgroep onderwijs en arbeidsmarkt
 • Lid Raad van Toezicht bij Biezonderwijs
 • Wij zijn JONG: vicevoorzitter raad van Commissarissen, voorzitter renumeratiecommissie 
 • Board of directors bij ASML Foundation  
 • Haya van Somerenstichting: lid stuurgroep
 • Tilburg University: lid klankbordgroep invoering nieuw onderwijs
 • Tilburg School of Economics and Management: voorzitter alumni board (tot 2018), lid maatschappelijke adviesraad.

Huub was hij lange tijd politiek actief, onder meer als formateur voor de Provincie Noord-Brabant, en is hij gastdocent bij diverse (onderwijs)instellingen. 

De benoeming van Huub als lid van de Raad van Toezicht loopt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2024.