Huub Dekkers, lid Raad van Toezicht

Per 1 januari 2021 is drs. Huub Dekkers lid van onze Raad van Toezicht. Hij richt zich vooral op onderwijs en onderzoek. Huub (1971) is algemeen directeur bij Taleninstituut Regina Coeli.

Studenten praten in gang bij Engineering

Loopbaan Huub Dekkers

 • Algemeen directeur bij Taleninstituut Regina Coeli
 • Bestuurder/algemeen directeur bij CINOP
  (Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Expertisecentrum Inclusief Onderwijs en Global)
 • Directeur sector Onderwijs & Onderzoek en directeur Smart Urban Regions bij PwC Advisory
 • Lid van het College van Bestuur, Albeda College
 • Algemeen directeur, Tilburg University
 • Verander- en ontwikkelopdrachten en ontwikkelfuncties bij Achmea
305691 Huub Dekkers, lid Raad van Toezicht, portretfoto

Nevenfuncties en benoeming

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht bij Biezonderwijs
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Wij zijn JONG
 • Board of directors bij ASML Foundation  
 • lid klankbordgroep invoering nieuw onderwijs Tilburg University
 • lid maatschappelijke adviesraad Tilburg School of Economics and Management.

Huub is gastdocent bij diverse (onderwijs)instellingen. Daarnaast was hij lange tijd politiek actief, onder meer als formateur voor de Provincie Noord-Brabant.

De benoeming van Huub als lid van de Raad van Toezicht loopt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2024.