Bridget Kievits, lid College van Bestuur

Drs. Bridget Kievits (1960) is per 1 september 2018 benoemd als lid van het College van Bestuur van de HAN. Kievits is getrouwd en woont in Haarlem.


Loopbaan

Sinds 1 oktober 2010 was Bridget lid van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Binnen dat CvB had zij onderwijs en onderzoek, kwaliteitszorg en accreditaties, interne communicatie, lectoren, studentenzaken, alumni en medezeggenschap in portefeuille. Van oktober 2008 tot oktober 2010 was zij bij deze hogeschool in dienst als secretaris van het CvB.

Bridget is haar carrière, na haar cum laude afstuderen in de Nederlandse Taal- en Letterkunde in 1988, begonnen als zakelijk leider van het koor van De Nederlandse Opera en als projectleider van onder andere de beleidsplannen van De Nederlandse Opera en Het Muziektheater voor de kunstenplanperiode 2005-2008. Vanaf 2004 was zij hoofd onderwijs en directielid Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 

Bridget maakte tussen 2012 en 2018 deel uit van de Executive Board van de European League of Institutes of the Arts (ELIA), de belangrijkste internationale netwerkorganisatie van kunstonderwijsorganisaties en -universiteiten.

Portefeuille

Aandachtsgebieden

 • Onderwijs
 • Kwaliteitszorg en Kwaliteitsafspraken
 • HR en Medezeggenschap (samen met Yvonne de Haan)
 • Onderzoek en valorisatie (tijdelijke waarneming)

Academies

 • Academie Built Environment
 • Academie Business en Communicatie
 • Academie Educatie
 • Academie Engineering en Automotive
 • Academie Gezondheid en Vitaliteit
 • Academie Rechten
 • International School of Business
 • Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie

Centrale Staf

 • Human Recources
 • Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteitszorg

Nevenfuncties

 • Voorzitter Bestuur Via Berlin (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurscommissie Onderwijs VH (onbezoldigd)