Kees Boele, voorzitter College van Bestuur

Sinds 1 december 2012 is dr. C.P. (Kees) Boele voorzitter van College van Bestuur van de HAN. Het reisdoel voor de HAN naar 2020 is volgens Boele helder: 'Goed onderwijs en onderzoek, gelukkige studenten en externe belanghebbenden. De bestemming ligt niet vast, maar heeft iets opens, is een wenkend perspectief.'


Profiel

Kees heeft aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam economie gestudeerd en is daar ook gepromoveerd. Zijn 2e studie (filosofie) heeft hij in Amsterdam aan de Vrije Universiteit afgerond. Aan deze universiteit is hij in 2013 gepromoveerd in de theologie.

Kees is in 2003 als lid en vervolgens in 2004 als voorzitter benoemd van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede. Daarvoor is hij vanaf het midden van de jaren 80 bij verschillende (economische) hbo-opleidingen docent geweest. Zijn loopbaan in het management begon in 2001 als Hoofd Opleiding Commerciële Economie aan de (toenmalige) Hogeschool Brabant.
 

Portefeuille

Kees behartigt binnen het College van Bestuur van de HAN de aandachtsgebieden:

  • Onderzoek
  • Valorisatie
  • Algemene bestuurszaken en niet-portefeuille-gerelateerde externe en interne representatie HAN

Kees behartigt binnen het College van Bestuur van de HAN de organisatieonderdelen:

  • Faculteit Techniek & Life Sciences
  • Centers of Expertise
  • CvVO

Nevenfuncties

Kees heeft de volgende nevenfuncties:

  • Lid Economic Board Arnhem/Nijmegen (onbezoldigd)
  • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Socires (onbezoldigd)
  • Lid Programmacommissie Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (onbezoldigd)
  • Lid VNO NCW midden (onbezoldigd)