Adviesraden en samenwerkingsverbanden

Om voorop te lopen op kennisgebied is het belangrijk om te weten wat zich in de beroepspraktijk afspeelt. Daarom kent de HAN tal van adviesraden waarin experts uit het werkveld contact houden met de HAN.


Daarnaast onderhoudt de HAN ook vele samenwerkingsverbanden met bedrijven en organisaties in de regio en een aantal meerjarige samenwerkingsconvenanten.

Adviesraden

Samenwerking met de beroepspraktijk is voor de HAN een belangrijk aspect van kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Studenten, docenten en lectoren zijn volop betrokken in tal van projecten voor bedrijven en instellingen. Tegelijkertijd is het belangrijk om deze partners in algemene zin te laten meedenken en meepraten over het onderwijs van de HAN. Als experts in hun vakgebied en als toekomstige werkgever van HAN-studenten, kunnen zij advies geven over de raakvlakken tussen het bedrijfsleven en de HAN. Daarom kennen veel verschillende organisatieonderdelen binnen de HAN een aparte Raad van Advies.

Samenwerkingsconvenanten

Met samenwerkingsconvenanten kunnen de HAN en haar externe partners de krachten bundelen op het gebied van kennisontwikkeling, innovatie en opleidingen. Zij maken bovendien meerjarige afspraken over dienstverlening. De HAN sloot samenwerkingsconvenanten met de volgende partners:

  • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
  • NOC*NSF
  • Radboudumc
  • Zorggroep Zuid-Gelderland
  • Ernst & Young
  • Rabobank
  • Stichting Achterhoeks Centrum voor Technologie
  • Arentheem College
  • Dirkzwager advocaten en notarissen

Een paar voorbeelden van samenwerkingsconvenanten

CWZ

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen werd in 2006 partner van de HAN. De HAN en het CWZ werken al langere tijd samen. Niet alleen studenten Gezondheid, Gedrag en Maatschappij lopen stage in het CWZ. Studenten van de Faculteit Economie en Management doen onderzoek naar de bedrijfprocessen binnen het ziekenhuis.

Radboudumc

De HAN en het Nijmeegse academische ziekenhuis Radboudumc onderhouden al 28 jaar een warme relatie. Docentenuitwisselingen nemen toe. De HAN levert stagiaires en afgestudeerden van steeds meer faculteiten. Het Radboudumc stuurt haar studenten naar de masteropleidingen van de HAN. Zo raadpleegt HAN BioCentre het ziekenhuis bij projecten op het snijvlak van zorg en techniek. Bij de Informatica en Communicatie Academie loopt een project 'ICT in de zorg' en bij de Faculteit Economie en Management is logistiek in de zorg onderdeel van het Lectoraat Logistiek en Allianties.