Samen gezondheidsverschillen verkleinen Thema Toegankelijke informatie en voorzieningen

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Informatie over je gezondheid: je ontvangt het van een professional, een organisatie of via een (digitaal) hulpmiddel. Toegang tot deze belangrijke informatie en voorzieningen wil je voor iedereen. Op verschillende manieren werken we daar bij de HAN aan.

Toegankelijke informatie en voorzieningen

“Sociaaleconomische gezondheidsverschillen? Die wil je juist voorkomen en verkleinen. Toegankelijke informatie en betere voorzieningen kunnen samen een radertje vormen in het geheel aan oplossingen om die verschillen de wereld uit te helpen.”

a7f51e96-0cf7-11ee-bf42-02565807075b Lector Els van der Pool
In gesprek
 

Dialoogsessie Toegankelijke informatie en voorzieningen

Mensen met ervaringskennis vertellen wat het voor hun gezondheid betekenden om moeite te hebben met lezen en schrijven. Het opent ogen. De projecten van de HAN die het schil willen maken leren daar hun lessen uit. Dit kwam aan de orde bij het Fair Health - Sociaal dialoogcafé over een Toegankelijke informatie en voorzieningen.  

503405 Toegankelijk Communiceren doe je voor en met elkaar.

Zo werken we aan onderzoek over Toegankelijkheid

Overheidsteksten zijn te moeilijk

Zeker 30% van de Nederlandse bevolking heeft moeite met teksten van de overheid. Denk aan gebruik van abstracte woorden en lange zinnen. In de Monitor Begrijpelijkheid Overheidsteksten werden meer dan 200 teksten over betalen of zorg onderzocht. Lees het eindrapport.

510731 Jongen met pet vult een onderzoek naar overheidsteksten in op een computer in het experience lab

Vervolgonderzoek begrijpelijkheid overheidsteksten

Hoe begrijpelijk zijn de brieven en webteksten van de overheid? Is het de lezers wel duidelijk waarom ze een brief krijgen en wat ze moeten doen? De HAN en Universiteit Utrecht doen in 2022 weer onderzoek naar de begrijpelijkheid van overheidsteksten.

247693 gebruikersonderzoek in experience lab, eye-tracking, oudere man met pet

VR-simulatie herkennen van laaggeletterdheid

De VR-simulatie Laaggeletterdheid traint studenten in het herkennen van laaggeletterdheid. Een lesmodule die eenvoudig is in te passen bij elke opleiding van de HAN en daarbuiten is nu klaar voor gebruik.

236879 studenten met VR-bril op

Informed consent: maak het op maat

Toestemming vragen voor deelname aan onderzoek is een voorwaarde. Alleen, hoe zorg je dat deelnemers echt begrijpen waar ze toestemming voor geven – en ook echt meedoen? De leergemeenschap Inclusief onderzoek en de Ethische Commissie Onderzoek gaan samen op zoek naar een passende vorm.

384991 Data representatie met hand en pen

Onderzoek digitale toegankelijkheid

Hoe staat het met de toegankelijkheid van de websites en apps van de Nederlandse overheid? Lector Eric Velleman onderzocht het samen met Accessibility in opdracht van Ministerie BZK. We weten dat nog niet alle aandachtspunten zijn opgelost.

395444 Jongen zit op een bankje en is met zijn mobiele telefoon bezig. Voor hem ligt zijn taststok.

Verkenning thema Toegankelijke informatie en voorzieningen

Toegankelijke informatie en voorzieningen zijn erg belangrijk om iedereen in Nederland dezelfde kansen te bieden op een gezond en gelukkig leven. Wat weten we allemaal over dit thema? Onderzoeker Vanessa Hollaar zette dit op een rij.
Download nu deze verkenning.

246948 Illustratie focus Health
ter inspiratie

HAN | Sociaal: 4 thema’s van Fair Health

Zwaartepunt
 

Sociaal - Fair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met Sociaal - Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN