Multidisciplinair samenwerken Leergemeenschap Technology for Fair Health

medewerkers en student kijken naar robotkat iXbites
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Op het snijvlak van zorg en techniek kan er veel. Maar doen al die hulpmiddelen wat ze moeten doen? Helpen ze ook laaggeletterden en kwetsbare ouderen vooruit? En zijn ze bereikbaar voor mensen met een laag inkomen? Technology for Fair Health draagt bij aan oplossingen die er écht toe doen.

Waarom is inclusive design nodig?

Met inclusive design leggen we de basis voor zorgproducten op maat. Zodat ook bijvoorbeeld laagopgeleiden zonder tekst en uitleg met een tool uit de voeten kunnen. Of mensen met een visuele beperking e-health kunnen gebruiken. Want te vaak nog worden technologische oplossingen bedacht waar alleen the happy few voordeel van heeft. De leergemeenschap Technology for Fair Health stimuleert onderzoekers om naar de vraag áchter de vraag te kijken en de doelgroep al in de ontwerpfase te betrekken. Een belangrijke stap in het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Wat doet de leergemeenschap Technology for Fair Health?

Ontwerpen voor een specifieke doelgroep met een bijzondere hulpvraag vraagt om een multidisciplinaire aanpak. De leergemeenschap Technology for Fair Health bevordert dan ook intersectorale samenwerking, óver de grenzen van de HAN-academies heen. We werken aan bewustwording, delen en borgen kennis over inclusief ontwerpen, en sparren over methodieken om vragen te verhelderen. Ook verkennen we praktijkvoorbeelden: wat zijn best practices? En bij welke ideeën, producten en innovaties kunnen we een stapje bij zetten als het gaat om inclusiviteit?

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- handen oude en jong en alarmknop
Foto van een persoonsalarmering

Expertises

  • Kennis over relatie technologie, inclusive design en verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  • Kennis van en ervaring met (inclusieve) onderzoeksmethodieken en technieken als design thinking, design for all en vraagverheldering

  • Groot intern en extern netwerk en onderzoeksveld (contact met diverse zorgorganisaties)

  • Bron van zorg- en welzijnsvraagstukken

Aansluiten bij deze leergemeenschap?

Hoe meer verschillende invalshoeken, hoe beter. Dus of je nu onderzoeker bent bij Civiele Techniek, werkt bij het lectoraat Voeding & Sport, of de opleiding ICT volgt: jouw denkkracht, kennis, vaardigheden en netwerk zijn waardevol. Door ervaringen te delen en te discussiëren over health technology en inclusiviteit overbruggen we de kloof tussen zorg, mens en techniek. En krijgen we samen scherp welke stappen we moeten zetten om inclusive design binnen de HAN naar een hoger plan te tillen. Wil je je aansluiten? Neem contact op met ons via fairhealth@han.nl.

Leergemeenschap Technologie for Fair Health

Kartrekker

Clark Nowack

Kartrekker leergemeenschap, docent-onderzoeker Innovatie in de Care
Health, Clark Nowack portret

Rudie van den Heuvel

Kartrekker leergemeenschap Technology for Fair Health, Teamleider/hoofddocent
04a4353a-0cfa-11ee-8faf-02565807075b Foto Rudie van den Heuvel leergemeenschaptrekker Fair Health

In contact komen met leergemeenschap?

Focusgebied
 

Fair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
Blijf op de hoogte

Abonneren op nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van focus Fair Health? Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

null