bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Zoveel mogelijk samenwerken met belanghebbenden bij onderzoek en innovaties. Dus ook laaggeletterden, mensen met gezondheidsproblemen, of digibeten. Dat is waar de leergemeenschap Inclusief onderzoek voor staat. Zodat we inzichten opdoen en producten ontwikkelen waar iedereen baat bij heeft.

Waarom is inclusief onderzoek nodig?

In onderzoek, data-analyses en productontwikkeling sluiten we té vaak mensen uit. Bijvoorbeeld omdat we met een eenzijdige blik kijken. Of ingewikkelde vragenlijsten voorleggen die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Zo gaan we voorbij aan de wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen met een lage sociaaleconomische status. En maken we de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter. Door inclusief onderzoek te doen, dragen we bij aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Wat doet de leergemeenschap Inclusief onderzoek?

We werken binnen en buiten de HAN aan bewustwording en onderstrepen het belang van inclusief onderzoek. Ook vergroten we de kennis over inclusief onderzoek en de houding en vaardigheden die nodig zijn om in onderzoek samen te werken met verschillende belanghebbenden. Dit doen we HAN-breed. Want binnen alle disciplines is het nodig dat we in onderzoek toegankelijk communiceren, aansluiten bij belanghebbenden en leren openstaan voor creatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast zorgen we ervoor dat inclusief onderzoek een vaste plek krijgt in het onderwijs op de HAN. 

99987 logopedie interdisciplinair BITE
Toegankelijk communiceren

Expertises

  • Kennis over het belang van participatie in onderzoek
  • Ervaring met inclusieve methoden van onderzoek
  • Netwerk voor inzet van trainingen en workshops, zoals beeldend vormen en visueel communiceren
  • Kennis over relatie tussen inclusief onderzoek en verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen
 

Aansluiten bij deze leergemeenschap?

Vind je het ook belangrijk dat er zowel in onderzoek als in onderwijs meer aandacht komt voor inclusief onderzoek? Sluit je dan aan bij de leergemeenschap Inclusief onderzoek. Elke 2 maanden gaan we dieper in op thema’s als toegankelijke communicatie en bias in data en analyses. Of methoden en instrumenten die inclusie bevorderen. Ook nodigen we regelmatig gastsprekers uit. Momenteel bestaat de leergemeenschap uit zo’n 30 docenten en onderzoekers van 6 verschillende academies. We werken ook samen met studenten in de leergemeenschap. We zijn ook benieuwd naar jouw ervaring en inbreng! Meld je aan door een bericht te sturen naar fairhealth@han.nl

Betekenisvol samenwerken bij training Visueel communiceren

Wat levert het op als je ervaringsdeskundigen en onderzoekers bij elkaar zet voor een training Visueel communiceren? Een mooie samenwerking en een visual van het onderzoeksproces. Inclusief wel te verstaan!

357700 Eindresultaat training visueel communiceren

Leergemeenschap Inclusief onderzoek

Trekkers

Maya Sappelli

Kartrekker leergemeenschap, datascientist en onderzoeker Data & Knowledge Engineering
Foto Maya Sappelli

Inclusief onderzoek: recht doen aan verschillen

We dénken misschien dat we inclusief onderzoek doen en innoveren. Toch sluiten we onbewust een derde van de mensen uit. Vandaar de nieuwe leergemeenschap Inclusief onderzoek, waarin onderzoekers en docenten sparren over hoe je goed onderzoek doet en de juiste doelgroep betrekt.

bord met aankondiging activiteiten wijkcentrum

In contact komen met de leergemeenschap?

Zwaartepunt
 

Sociaal - Fair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

null
Blijf op de hoogte

Abonneren op nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van focus Fair Health? Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

null